Wyślij email do urzędu Dodaj do ulubionych Poleć tę stronę znajomemu Przejdź do strony głównej
Imieniny: Laura, Bogusław, Gracjan
Aktualności Urząd Gminy: E-Urząd: Kontakt do Urzędu Miasta partnerskie Gminy Lubień

Gmina:
Charakterystyka Gminy Lubień
Heraldyka Gminy Lubień
Galeria fotograficzna
Informator - przydatne adresy i numery telefonów
Szkolnictwo w Gminie Lubień
Kultura i sport:
Gminny Ośrodek Kultury w Lubniu
Zespoły Regionalne
Amatorski Teatr im. F. Macioła
Orkiestry Dęte
Kluby sportowe
Gminna Biblioteka Publiczna
Honorowi Obywatele Gminy Lubień
Zabytki:
Zabytkowy kościół w Krzeczowie
Zabytkowa Willa pod Sośniną w Lubniu
Rejestr pomników przyrody
Turystyka:
Szlaki turystyczne
Gospodarstwa agroturystyczne
Ośrodek wypoczynkowy Prof-Us
Parafie:
Domy rekolekcyjne
Ochotniczy Hufiec Pracy w Skomielnej Białej:
Dam pracę - szukam pracy
Jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych działających na terenie Gminy Lubień
Stowarzyszenia działające na terenie Gminy Lubień
Rejestr działalności regulowanej
Punkt Informacji i Wsparcia
Przetargi publiczne
Kalendarz imprez
Mapa Gminy Lubień
Mapa Gminy Lubień
Przydatne strony wwwBaner TV powiatu myślenickiego
Odkryj Beskid Wyspowy
Sekcja Kolarska im. Henryka Łasaka
UKS Topór Tenczyn
http://malopolska.olimpijskiedzieciaki.pl/
Powrót do korzeni - Skomielna Biała
Skomielna.info
Echo Regionu Małopolska
Witryna Wiejska

ZIP - Zintegrowany Informator Pacjenta
baner Gościniec - strona tenczyn.pl
baner mikroporady

Aktualności - Ogłoszenia


Informacja OPS w Lubniu.

KAŻDY CZŁOWIEK MA PRAWO DO NIETYKALNOŚCI OSOBISTEJ I NIENARUSZALNOŚCI GODNOŚCI

Przemoc w rodzinie zgodnie z art. 2 ust. 2 znowelizowanej w 2010 roku Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku definiowania jest, jako jednorazowe albo powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie naruszające prawa lub dobra osobiste członków rodziny, w szczególności narażające te osoby na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, naruszające ich godność, nietykalność cielesną, wolność, w tym seksualną, powodujące szkody na ich zdrowiu fizycznym lub psychicznym, a także wywołujące cierpienia i krzywdy moralne u osób dotkniętych przemocą.

| czytaj więcej >> | Opublikowano: 14.12.2017 |

Posiedzenia Komisji Rady Gminy Lubień

Posiedzenia Komisji Rady Gminy Lubień odbędą się w dniu 15 grudnia 2017r. w budynku Urzędu Gminy – sala obrad (pokój nr 7):

  1. Komisja Rozwoju Gospodarczego, Finansów i Spraw Obywatelskich wspólnie z Komisją Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska o godz. 9.00. Tematem posiedzenia Komisji będzie zaopiniowanie projektu budżetu Gminy Lubien na rok 2018 oraz Prognozy Finansowej Gminy i opiniowanie projektów uchwał na najbliższą sesję Rady.
  2. Komisja Wychowania, Oświaty, Kultury, Zdrowia oraz Spraw Socjalnych o godz. 13.00. Tematem posiedzenia Komisji będzie zaopiniowanie projektu budżetu Gminy Lubien na rok 2018 oraz Prognozy Finansowej Gminy i opiniowanie projektów uchwał na najbliższą sesję Rady. Komisja również dokona analizy stanu oświaty w Gminie w związku z wprowadzoną reformą oświatową.
| Opublikowano: 12.12.2017 |


XXXV sesja Rady Gminy Lubień

Przewodniczący Rady Gminy informuje, że na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2017r. poz. 1875) zwołuję XXXV zwyczajną sesję Rady Gminy Lubień na dzień 18 grudnia 2017r. tj. poniedziałek o godz. 13.00.

Sesja Rady Gminy odbędzie się w budynku Urzędu Gminy w Lubniu – sala obrad (pokój nr 7).

| czytaj więcej >> | Opublikowano: 12.12.2017 |

Ulotka informacyjna Mieszkanie Plus

Więcej informacji na stronie http://kzn.gov.pl

| Opublikowano: 8.12.2017 |

Zakup nowego samochodu dla OSP Skomielna Biała

Wójt Gminy Lubień informuje mieszkańców, że na podstawie realizacji zadania publicznego w zakresie utrzymania porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej został zakupiony i przekazany dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Skomielnej Białej nowy lekki samochód ratowniczo-gaśniczy marki FORD TRANSIT 4x4. Dzięki temu samochodowi podniósł się stan gotowości bojowej i skuteczność akcji ratowniczych i gaśniczych na terenie naszej Gminy. Gmina Lubień dofinansowała w/w samochód kwotą 220 000 zł. Całkowity koszt zakupu samochodu to 276 000 zł. z czego pozostałe 26 000 zł pochodzi ze środków OSP w Skomielnej Białej a 30 000 zł ze środków MSWiA.

Więcej zdjęć na stronie skomielna.info

| Opublikowano: 4.12.2017 |

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu lub dzierżawy

Wójt Gminy Lubień informuje, że w dniach od 1.12.2017 r. do 22.12.2017 r. w Urzędzie Gminy Lubień na tablicach ogłoszeń i na stronie internetowej www.lubien.pl zostało zamieszczone Zarządzenie Wójta Gminy Lubień Nr 318/2017 z dnia 1.12.2017r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do najmu lub dzierżawy zgodnie z Załącznikiem nr 1 do Zarządzenia Nr 318/2017

Do pobrania: ikona pdf Zarządzenie nr 318/2017 Wójta Gminy Lubień

| Opublikowano: 1.12.2017 |

Awans Juniorów Młodszych Toporu Tenczyn

Juniorzy Młodsi Ludowego Klubu Sportowego Topór Tenczyn zapewnili sobie awans do I Ligi Myślenicko-Wielickiej. Podopieczni Tomasza Pawłowskiego w rundzie jesiennej sezonu 2017/2018 rozgrywali swoje mecze w II Lidze Myślenicko-Wielickiej. Był to pierwszy w historii klubu start drużyny, w tej kategorii wiekowej.

| czytaj więcej >> | Opublikowano: 1.12.2017 |

Konkurs ofert na realizację zadań Gminy w zakresie działania na rzecz osób niepełnosprawnych w roku 2018

Wójt Gminy Lubień ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań Gminy w zakresie działania na rzecz osób niepełnosprawnych na 2018 rok oraz nabór kandydatów na członków komisji konkursowej.

Do pobrania: ikona pdf Ogłoszenie

| Opublikowano: 1.12.2017 |

Dane kontaktowe do firm zajmujących się odśnieżaniem dróg na terenie Gminy

Wykaz firm zajmujących się odśnieżaniem dróg na terenie Gminy Lubień.

Drogi Krajowe nr 7 (Zakopianka) i nr 28 (Jordanów - Rabka–Zdrój) - Podhalańskie Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe, 34-400 Nowy Targ, ul. Składowa 102 - tel. 18-2662887.

Droga Wojewódzka nr 968 (Rondo Lubień - granica z Kasinką Małą) - Skład Materiałów Budowlanych "KAL-BUD" Sławomir Kalemba, 32-415 Raciechowice, Czasław 186 - tel. 608063003.

Droga Powiatowa K 1625 (Tenczyn Glisne) - Trans-Camion Dariusz Hanusiak Sp. jawna, 32-436 Tokarnia 395 - tel. 601947597.

| czytaj więcej >> | Opublikowano: 30.11.2017 |

Kampania edukacyjna „Mam czas rozmawiać (#mamczasrozmawiac)”

W piątek 17 listopada, ruszyła kampania edukacyjna Krajowego Centrum ds. AIDS „Mam czas rozmawiać (#mamczasrozmawiac)” promująca dialog międzypokoleniowy o zdrowiu, a zwłaszcza o tematach trudnych, takich jak choroby przenoszone drogą płciową, w tym HIV. Tego samego dnia rozpoczyna się też Europejski Tydzień Testowania na HIV.

Co roku odnotowujemy w Polsce ok. 1200 zakażeń HIV. Codziennie o zakażeniu dowiadują się średnio trzy osoby. Jedna trzecia z nich to ludzie młodzi poniżej 30 r.ż., ale wzrasta też liczba osób 50+, u których wykrywane jest zakażenie. W 2016 roku w tej grupie wiekowej rozpoznano 94 zakażenia, a do lipca 2017 aż 57. Czy możemy ograniczyć rozprzestrzenianie się zakażeń HIV? Zdaniem ekspertów z Krajowego Centrum ds. AIDS – tak.

| czytaj więcej >> | Opublikowano: 30.11.2017 |

Ogłoszenie Wójta Gminy Lubień o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz Planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Lubień

Ogłoszenie Wójta Gminy Lubień o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego w zakresie objętym uchwałą Rady Gminy Lubień Nr XXXII/272/2017 z dnia 12 października 2017 r. oraz Planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Lubień w zakresie objętym uchwałami Rady Gminy Lubień Nr XXXII/271/2017 i Nr XXXII/273/2017 z dnia 12 października 2017 r. oraz uchwałą nr Nr XXXIV/284/2017 z dnia 23 listopada 2017 r.

Do pobrania: ikona pdf Ogłoszenie o zmianie MPZP, ikona pdf Ogłoszenie o zmianie Studium.

| Opublikowano: 30.11.2017 |

Konkurs na prowadzenie świetlicy środowiskowej w Tenczynie

Wójt Gminy Lubień ogłasza otwarty konkurs ofert zlecenia realizacji zadania publicznego w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej poprzez: „Prowadzenie gminnej placówki wsparcia dziennego w formie opiekuńczej w postaci świetlicy środowiskowej w miejscowości Tenczyn w okresie od dnia 02.01.2018 r. do dnia 31.12.2018 r. zapewniającej 15 miejsc.”

| czytaj więcej >> | Opublikowano: 30.11.2017 |

Nabór do komisji konkursowej dot. prowadzenia świetlicy środowiskowej w Tenczynie

Nabór na dwóch członków komisji konkursowej do opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert na zlecenie realizacji zadania publicznego z zakresu ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej pod nazwą „Prowadzenie gminnej placówki wsparcia dziennego w formie opiekuńczej w postaci świetlicy środowiskowej w miejscowości Tenczyn w okresie od dnia 02.01.2018 r. do dnia 31.12.2018 r. zapewniającej 15 miejsc.

Do pobrania: ikona pdf Ogłoszenie, ikona pdf Oświadczenie

| Opublikowano: 30.11.2017 |

Kampania Informacyjna Systemu DOKUMENTY ZASTRZEŻONE oraz Zastrzegania Kart

1. Kampania Informacyjna Systemu DOKUMENTY ZASTRZEŻONE
Projekt działa od 2008 r. Akcja realizowana jest przez Związek Banków Polskich, pod patronatem Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz we współpracy z Policją i Federacją Konsumentów.
Celem jest przeciwdziałanie przestępstwom z użyciem skradzionych i zagubionych dokumentów tożsamości. System nie koliduje z przepisami o wydawaniu i unieważnianiu dowodów osobistych.
Codziennie przestępcy podejmują dziesiątki prób użycia cudzych dokumentów: wyłudzenia kredytów, wynajem nieruchomości, przestępstwa podatkowe przeciwko budżetowi samorządu (np. zakładanie fikcyjnej działalności gospodarczej). Wg danych z najnowszego „Raportu o dokumentach - infoDOK", w II kwartale 2017 r. odnotowano 1631 prób wyłudzeń kredytów, na kwotę ponad 114 mln złotych.

| czytaj więcej >> | Opublikowano: 23.11.2017 |

Poprawa bezpieczeństwa i lepsza dostępność komunikacji

Obecnie trwają prace przy budowie chodnika wzdłuż drogi krajowej nr 7 „Zakopianki” na odcinkach: w Lubniu od Roli Górniówka w kierunku Roli Czechowej po stronie lewej oraz w Tenczynie od Roli Czarnotowej do przejścia na Roli Morgi i Potok po stronie prawej. W trakcie budowy powstaną dwie zatoki autobusowe na wysokości ok. 716 km drogi tj. zjazdu na Role Morgi i Potok. Ponadto planowane jest w tym roku dokończenie ok. 180m. chodnika w Krzeczowie na Roli Tomczykowej.

| czytaj więcej >> | Opublikowano: 23.11.2017 |

Dni Otwarte WFOSiGW

W imieniu Prezesa Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie - Pani Małgorzaty Mrugały, serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych na kolejny Dzień Otwarty, który tradycyjnie odbędzie się w ostatni czwartek miesiąca, czyli 30 listopada 2017 r. w godzinach 8.00-15.00 w siedzibie Funduszu (parter, ul. Kanonicza 12).

Pracownicy WFOSiGW będą do Państwa dyspozycji we wszystkich wątpliwych kwestiach.

Kolejne terminy Dni Otwartych ogłaszane będą na stronie www.wfos.krakow.pl oraz na https://www.facebook.com/dniotwartewfosigwwkrakowie

| Opublikowano: 22.11.2017 |

Oświetlenie przejścia dla pieszych w Skomielnej Białej

W dniu 13 listopada br. odbyła się wizja w terenie Wójta Gminy Lubień z Kierownikiem Rejonu Nowy Targ Oddziału GDDKiA w sprawie ustalenia szczegółów doświetlenia przejścia dla pieszych w Skomielnej Białej pomiędzy szkołą i kościołem. Obecnie został już wykonany fundament i niezbędny przyłącz elektryczny. Do końca listopada powstanie w tym miejscu konstrukcja w formie kratownicy z zamontowaną lampą halogenową, której celem będzie poprawa bezpieczeństwa w rejonie przejścia dla pieszych.

| Zdjęcie: skomielna.info | Opublikowano: 21.11.2017 |

II Przegląd Pieśni Patriotycznej uczestników OHP Województwa Małopolskiego

W dniu 18 listopada na auli szkolnej w Skomielnej Białej odbył się II Przegląd Pieśni Patriotycznej Uczestników OHP Województwa Małopolskiego, którego organizatorem była Wojewódzka Komenda OHP w Krakowie oraz 6-36 Hufiec Pracy w Skomielnej Białej.| czytaj więcej >> | Opublikowano: 20.11.2017 |

XXXIV sesja Rady Gminy Lubień

Przewodniczący Rady Gminy informuje, że na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1875) zwołuję XXXIV zwyczajną sesję Rady Gminy Lubień na dzień 23 listopada 2017 r. tj. czwartek o godz. 13.00.

Sesja Rady Gminy odbędzie się w budynku Urzędu Gminy w Lubniu – sala obrad (pokój nr 7).

| czytaj więcej >> | Opublikowano: 20.11.2017 |

Zebrania Wiejskie w Lubniu i Skomielnej Białej

Wójt Gminy Lubień zaprasza wszystkich mieszkańców Lubnia i Skomielnej Białej na Zebrania Wiejskie. Zebrania odbędą się:

  • w Skomielnej Białej w auli Szkoły Podstawowej w dniu 26 listopada br. (niedziela) o godz. 10.45,
  • w Lubniu w sali OSP w dniu 26 listopada br. o godz. 13.30.
| czytaj więcej >> | Opublikowano: 17.11.2017 |

Gminne obchody Narodowego Święta Niepodległości w Skomielnej Białej 11 listopada 2017 r.

W dniu 11 listopada br. w Skomielnej Białej odbyły się gminne obchody Narodowego Święta Niepodległości. Obchody rozpoczęły się o godz. 13:40 przy obelisku upamiętniającym wydarzenia z 3 września 1939 r. pod którym kwiaty złożyły delegacje szkoły i przedszkola, władz Samorządu a także Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Krakowie oraz Komitetu Społecznego im. Świętego Sebastiana w Skomielnej Białej.

| czytaj więcej >> | Opublikowano: 14.11.2017 |

Projekt OZE - przedłużenie terminu

Przedłuża się termin przyjęcia zgłoszenia udziału w projekcie pn.: „Montaż instalacji OZE na obszarze LGD Turystyczna Podkowa”. Zgłoszenia przyjmowane będą do dnia 17.11.2017r.

| Opublikowano: 14.11.2017 |

Apel Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubniu

W związku ze zbliżającym się okresem zimowym, spadkiem temperatury i czekającymi nas obfitymi opadami śniegu zwracamy się do Państwa z apelem.

Prosimy wszystkich mieszkańców Gminy o uwrażliwienie na problemy społeczności lokalnej, aby w nadchodzącej zimie los osób starszych, niepełnosprawnych, bezdomnych i samotnych nie pozostał nikomu obojętny. Nadchodzące miesiące są zawsze niezwykle ciężkim czasem dla osób pozostających w trudnej życiowej sytuacji.

| czytaj więcej >> | Opublikowano: 13.11.2017 |

XVII Konkurs Szopek Tradycyjnych i Krakowskich

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Turystyczna Podkowa serdecznie zaprasza do udziału w XVII Konkursie Szopek Tradycyjnych i Krakowskich. Impreza ma bogatą tradycję, jest organizowana już od kilkunastu lat, i z roku na rok cieszy się coraz większym zainteresowaniem.

| czytaj więcej >> | Opublikowano: 8.11.2017 |

Złote i Diamentowe Gody 2017

W dniu 5 listopada 2017 roku świętowaliśmy po raz kolejny Jubileusz Złotych i Diamentowych Godów Par Małżeńskich z terenu Gminy Lubień.

Złote i Diamentowe Gody to niezwykłe wydarzenie dla samych Jubilatów, ale też ich rodzin, dzieci, wnuków i prawnuków, którzy licznie towarzyszyli im w tym dniu.

| czytaj więcej >> | Opublikowano: 8.11.2017 |

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu lub dzierżawy

Do pobrania: ikona pdf Informacja.

| Opublikowano: 7.11.2017 |

Nabór na zastępstwo na stanowisko Koordynator Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Turystyczna Podkowa z siedzibą w Sieprawiu, ul. Jana Pawła II 38; 32-447 Siepraw ogłasza nabór na zastępstwo na stanowisko Koordynator Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Więcej informacji na stronie LGD Turystyczna Podkowa.

| Opublikowano: 7.11.2017 |

Nabór na stanowisko Specjalista ds. promocji, doradztwa i aktywizacji

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Turystyczna Podkowa z siedzibą w Sieprawiu, ul. Jana Pawła II 38; 32-447 Siepraw ogłasza nabór na stanowisko Specjalista ds. promocji, doradztwa i aktywizacji.

Więcej informacji na stronie LGD Turystyczna Podkowa.

| Opublikowano: 7.11.2017 |

Obchody 99 rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości w Skomielnej Białej

Przewodniczący Rady Gminy Lubień oraz Komitet Społeczny im. Świętego Sebastiana w Skomielnej Białej zapraszają na obchody Narodowego Święta Niepodległości w Skomielnej Białej, które rozpoczną się dnia 11 listopada 2017 roku (w sobotę) o godzinie 13:40 przy obelisku upamiętniającym tragiczne wydarzenia 3 września 1939 roku w Skomielnej Białej.

| czytaj więcej >> | Opublikowano: 7.11.2017 |

OZE – ważna informacja

W dniach od 06.11.2017 r. do 14.11.2017 r. przyjmujemy zgłoszenia do projektu montażu instalacji odnawialnych źródeł energii pn.: „Montaż instalacji OZE na obszarze LGD Turystyczna Podkowa”.

Mieszkańcy obszaru LGD Turystyczna Podkowa (tj. Gmin: Dobczyce, Lubień, Pcim, Raciechowice, Siepraw, Wiśniowa, Tokarnia), którzy złożyli „Deklarację przystąpienia do projektu”, jak również osoby, które do tej pory nie złożyły w/w deklaracji, a są zainteresowane uczestnictwem w projekcie są proszone o potwierdzenie przystąpienia do projektu poprzez wypełnienie internetowego formularza zgłoszeniowego oraz dostarczenie „Dokumentów zgłoszeniowych” określonych w regulaminie do Urzędu Gminy właściwego ze względu na planowaną lokalizację instalacji OZE.

| czytaj więcej >> | Opublikowano: 3.11.2017 |

Więcej artykułów znajduje się w Archiwum >> Przejdź do ARCHIWUMdo góryBaner przedstawia biało czerwoną flagę
Baner przedstawia biało czerwoną flagę
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Mobilny system informacji Gminy Lubień
baner konsultacje społeczne
baner budowa drogi s-7
baner karta dużej rodziny
Baner przedstawiający 4 osobową rodzinę i napis rodzina 500+
Baner przedstawiający 4 osobową rodzinę i napis rodzina 500+
Baner przedstawiający różnokolorowe pojemniki na śmieci
Baner przedstawiający zbiornik bezodpływowy
baner
baner

Baner informacyjny

Baner informacyjny Baner informacyjny Baner projektu - Już pływam Plakat projektu OPS - Aktywność i podnoszenie kwalifikacji szansą na lepszą przyszłoś
Informacja, Ankieta, Regulamin.


Reguj na przemoc - projekt realizowany przez OPS w Lubniu 1 str.
Reguj na przemoc - projekt realizowany przez OPS w Lubniu 2 str.Strona założona 12 lipca 2008

statystyka

Copyright © 2008 by Witold Augustyński /BiTiS/. All Rights Reserved. Pozycjonowanie Strona wygenerowana w ciągu: 0 s.