Wyślij email do urzędu Dodaj do ulubionych Poleć tę stronę znajomemu Przejdź do strony głównej
Imieniny: Bartłomiej, Jerzy, Bartosz
Aktualności Urząd Gminy: E-Urząd: Kontakt do Urzędu Miasta partnerskie Gminy Lubień

Gmina:
Charakterystyka Gminy Lubień
Heraldyka Gminy Lubień
Galeria fotograficzna
Informator - przydatne adresy i numery telefonów
Szkolnictwo w Gminie Lubień
Kultura i sport:
Gminny Ośrodek Kultury w Lubniu
Zespoły Regionalne
Amatorski Teatr im. F. Macioła
Orkiestry Dęte
Kluby sportowe
Gminna Biblioteka Publiczna
Honorowi Obywatele Gminy Lubień
Zabytki:
Zabytkowy kościół w Krzeczowie
Rejestr pomników przyrody
Turystyka:
Szlaki turystyczne
Gospodarstwa agroturystyczne
Ośrodek wypoczynkowy Prof-Us
Parafie:
Domy rekolekcyjne
Ochotniczy Hufiec Pracy w Skomielnej Białej:
Dam pracę - szukam pracy
Jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych działających na terenie Gminy Lubień
Stowarzyszenia działające na terenie Gminy Lubień
Rejestr działalności regulowanej
Punkt Informacji i Wsparcia
Przetargi publiczne
Kalendarz imprez
Mapa Gminy Lubień
Mapa Gminy Lubień
Przydatne strony wwwBaner TV powiatu myślenickiego
Odkryj Beskid Wyspowy
Sekcja Kolarska im. Henryka Łasaka
UKS Topór Tenczyn
http://malopolska.olimpijskiedzieciaki.pl/
Powrót do korzeni - Skomielna Biała
Skomielna.info
Echo Regionu Małopolska
Witryna Wiejska

ZIP - Zintegrowany Informator Pacjenta
baner Gościniec - strona tenczyn.pl
baner mikroporady
baner dzielnicowy bliżej nas
Fundacja JMJ - Radosny Rodzic

Plakat projektu OPS - Aktywność i podnoszenie kwalifikacji szansą na lepszą przyszłoś
Informacja, Ankieta, Regulamin.

Baner projektu - Już pływam
Reguj na przemoc - projekt realizowany przez OPS w Lubniu 1 str.
Reguj na przemoc - projekt realizowany przez OPS w Lubniu 2 str.

Aktualności - Ogłoszenia


I. Największymi zadaniami na rzecz szkół w roku szkolnym 2009/2010 były realizowane przez Gminny Zespół Obsługi Szkół – dwa duże projekty dzięki pozyskanym środkom finansowym. Pod wspólnym hasłem „Człowiek – najlepsza inwestycja” GZOS realizował projekty w ramach POKL działanie 9.2.1. dla wszystkich szkół z terenu gminy Lubień współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego: „Bo przyszłość zaczyna się już dziś” - dla uczniów szkół podstawowych oraz „Przystanek Kariera – program wyrównywania szans edukacyjnych gimnazjalistów z terenu gminy Lubień”. Ideą projektów było wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty.

Łącznie na ten cel pozyskanych i wydatkowane zostały następujące środki finansowe:

 • „Bo przyszłość zaczyna się już dziś” - kwota 414.310,14 zł.,
 • „Przystanek Kariera” - kwota 367.527,62 zł.

W programach łącznie wzięło udział 440 uczniów ze szkół podstawowych oraz 344 gimnazjalistów z terenu gminy Lubień. Dzięki dodatkowym zajęciom między innymi z języka angielskiego, matematyki, języka polskiego, informatyki, przyrody, doradztwa zawodowego czy przedsiębiorczości, uczniowie mogli doskonalić nabyte umiejętności, rozwijać zainteresowania, a przede wszystkim pogłębiać wiedzę.

W ramach projektów dla uczestników zostały zakupione materiały dydaktyczne, książki, programy komputerowe oraz inne niezbędne przedmioty, które uatrakcyjniają i ułatwiają prowadzenie zajęć pozalekcyjnych. Zajęcia cieszyły się dużym zainteresowaniem wśród uczniów, co zostało potwierdzone wysoką frekwencją. Już dzisiaj wśród uczestników projektu widoczne są efekty prowadzonych zajęć, a także postępy w nauce oraz sukcesy w konkursach przedmiotowych. Przede wszystkim jednak pozyskana wiedza z pewnością będzie procentować w najbliższej przyszłości.

W roku szkolnym 2009/2010 Gmina Lubień – po uprzednim złożeniu wniosków – otrzymała z Urzędu Marszałkowskiego w Krakowie dofinansowanie na realizację rządowego projektu „RADOSNA SZKOŁA – zakup pomocy dydaktycznych do miejsca zabaw w szkole”. Projekt był realizowany zgodnie z podpisaną umową w okresie od dnia 7 października do dnia 15 grudnia 2009r. W ramach projektu zostały utworzone w szkołach podstawowych dla najmłodszych dzieci miejsca zabaw oraz wyposażone (łącznie z salą do gimnastyki korekcyjnej) w różne gry, zabawy, układanki, loteryjki, inny sprzęt oraz pomoce dydaktyczne rozwijające motorykę dzieci. Zakupione pomoce wzbogaciły bazę dydaktyczną naszych szkół. I tak na ten cel poszczególne szkoły podstawowe otrzymały i wydatkowały następujące środki finansowe:

 • Szkoła Podstawowa w Lubniu – kwota 11.965,04 zł,
 • Szkoła Podstawowa w Tenczynie – kwota 11.994,00 zł,
 • Szkoła Podstawowa w Skomielnej Białej – kwota 11.694,00 zł,
 • Szkoła Podstawowa w Zespole Szkół w Krzeczowie – kwota 5.998,00 zł.

Razem otrzymaliśmy sumę 41.651,04 zł.


Klasa w Szkole Podstawowej w Tenczynie

Nowe pomieszczenie świetlicy w Szkole Podstawowej w Lubniu

Nowa sala do gimnastyki korekcyjnej w Szkole Podstawowej w Lubniu

Ponadto Gmina Lubień realizowała - już trzeci rok szkolny – w ramach obszaru A pilotażowy Program pn. „UCZEŃ NA WSI – pomoc w zdobyciu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne zamieszkujące gminy wiejskie oraz gminy miejsko – wiejskie”, finansowany przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Kwota środków PFRON wykorzystana na realizację tego Programu, to: 51.452,10 zł. Forma pomocy, to stypendia w wysokościach na rok szkolny 2009/2010 - do 1633,00 zł. dla 1-go niepełnosprawnego ucznia szkoły podstawowej i gimnazjum oraz do 2.450,00 zł. dla 1-go niepełnosprawnego ucznia szkoły ponadgimnazjalnej.

Liczba uczniów korzystających z dofinansowania:

 • Uczniowie szkół podstawowych – 14 uczniów,
 • Uczniowie gimnazjów – 12 uczniów,
 • Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych: 3 uczniów.

Program ten został bardzo dobrze przyjęty przez wnioskodawców – rodziców dzieci niepełnosprawnych i pozwolił na realizację wielu potrzeb niepełnosprawnych uczniów. Dofinansowanie objęło 5 kategorii wydatków, a to:

 • Zakup przedmiotów ułatwiających lub umożliwiających naukę,
 • Uczestnictwo w zajęciach mających na celu podniesienie sprawności fizycznej lub psychicznej,
 • Dostęp do Internetu,
 • Wyjazdy organizowane w ramach zajęć szkolnych,
 • Zakwaterowanie i dojazd do szkoły ponadgimnazjalnej.

II. W roku szkolnym 2010/2011 rozpoczęła się realizacja innowacyjnego projektu edukacyjnego „DiAMEnT – Dostrzec i Aktywizować Możliwości, Energię, Talenty”, który jest projektem systemowym Województwa Małopolskiego realizowanym przez dwa lata szkolne w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Celem projektu jest opracowanie i testowe wdrożenie systemu pracy z uczniami zdolnymi w województwie oraz przygotowanie zasobów ludzkich służących wspieraniu rozwoju uzdolnień uczniów.

Po przeprowadzonej diagnozie uzdolnień uczniów z terenu naszej gminy, do tego projektu zostało zakwalifikowanych ogółem 20-tu uczniów ze szkół podstawowych oraz 25-ciu uczniów z gimnazjów. Dzięki staraniom naszej Gminy w Gimnazjum im. Jana Pawła II w Lubniu został uruchomiony Powiatowy Ośrodek Wspierania Uczniów Zdolnych (POWUZ). Tak więc zakwalifikowani do projektu uczniowie z gmin: Pcim, Tokarnia i Lubień uczestniczą w zajęciach prowadzonych w POWUZ w Lubniu. W ramach projektu są to dodatkowe zajęcia: z matematyki, informatyki, przedsiębiorczości i języka angielskiego, prowadzone przez nauczycieli (w większości ze szkół z gminy Lubień), którzy uprzednio uczestniczyli w specjalnych szkoleniach.

W roku szkolnym 2010/2011 Gmina Lubień – po uprzednim złożeniu wniosków – otrzymała z Urzędu Marszałkowskiego w Krakowie dofinansowanie na realizację rządowego projektu „RADOSNA SZKOŁA – budowa placów zabaw”, tj. przy Szkole Podstawowej w Lubniu i Szkole Podstawowej w Krzeczowie. Po przeprowadzonym przetargu nieograniczonym został wybrany wykonawca: „SAMBUD” Usługi Ogólnobudowlane Józef Paryl. W okresie od 11 sierpnia do 10 listopada 2010r. place zostały wykonane za kwoty ogółem:

 • Plac zabaw w Lubniu – 231.140,00 zł, w tym: dotacja z budżetu państwa 115.450,00 zł.,
 • Plac zabaw w Krzeczowie – 163.187,00 zł, w tym: dotacja z budż. Państwa 63.850,00 zł.

Plac zabaw w Lubniu

Plac zabaw w Krzeczowie

W roku szkolnym 2010/2011 realizowany był ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki projekt „Nauka pływania dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Lubień”. Realizatorem zadania był Urząd Gminy w Lubniu. Uczestnikami programu była młodzież szkół gimnazjalnych z Lubnia, Tenczyna, Krzeczowa i Skomielnej Białej. 60 uczestników, tj. 4 grupy po 15 osób, reprezentujące w/w Gimnazja, w okresie od 5 kwietnia do 14 czerwca 2011 r. było objętych wsparciem w postaci nauki pływania na krytej pływalni w Centrum Wodnym w Myślenicach. Zajęcia nauki i doskonalenia pływania odbywały się w grupach na dużym basenie. Osiągnięcie umiejętności pływania zapewnił wykwalifikowany instruktor nauki pływania, który uczestniczył w każdych zajęciach.


III. W roku szkolnym 2012/2013 Gminny Zespół Obsługi Szkół w Lubniu realizował projekt systemowy pn. „Indywidualizacja nauczania i wychowania uczniów klas I – III szkół podstawowych”. Projekt realizowany był w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Dofinansowanie projektu stanowiło 100% wartości tego projektu i wyniosło dla całej Gminy Lubień: 174.595,80 zł.

Celem ogólnym projektu było wsparcie indywidualnego rozwoju uczniów klas I – III szkół podstawowych w Gminie, dostosowanego do zdiagnozowanych potrzeb edukacyjnych uczniów oraz ich możliwości psychofizycznych.

Projektem zostali objęci uczniowie klas I – III szkół podstawowych w Gminie, tj. uczniowie Szkoły Podstawowej w Krzeczowie, w Skomielnej Białej, w Tenczynie i w Lubniu. Grupa docelowa to 348 uczniów.

W wyniku analiz, badań i diagnoz przeprowadzonych wśród uczniów w tych szkołach, określone zostały obszary, w zakresie, których prowadzona była indywidualizacja nauczania.

Zajęcia dodatkowe prowadzone w tych szkołach obejmowały następujące zakresy:

 1. zminimalizowanie trudności w czytaniu i pisaniu,
 2. rozwoju umiejętności matematycznych,
 3. zminimalizowania trudności w zdobywaniu umiejętności matematycznych,
 4. indywidualnego rozwoju dzieci szczególnie uzdolnionych,
 5. pomocy logopedycznej,
 6. korygowania dysfunkcji i dysharmonii rozwojowej – wad postawy,
 7. pomocy socjoterapeutycznej i psychoedukacyjnej.

Zajęcia te były realizowane w godzinach popołudniowych, po zajęciach dydaktycznych, w weekendy oraz dni wolne od zajęć dydaktycznych.

Realizacja projektu wpłynęła na poprawę jakości i efektywności oddziaływania terapeutycznego i edukacyjnego, poprawę efektywności kształcenia dzieci we wszystkich szkołach podstawowych w Gminie Lubień. Rozwinęła zainteresowania uczniów, ukształtowała kompetencje w zakresie mowy, czytania, pisania i myślenia oraz umiejętności społecznych wśród dzieci, skorygowała dysfunkcje i dysharmonie rozwojowe a także ułatwiła dzieciom przejście do systemowego kształcenia obowiązującego w klasach IV – VI, co docelowo przyczynić się powinno do poprawy wyników sprawdzianu przeprowadzanego na koniec VI klasy szkoły podstawowej. Projekt wyrównał szanse edukacyjne i złagodził występujące nierówności.


IV. W roku szkolnym 2013/2014 zostały zmodernizowane we wszystkich szkołach podstawowych i gimnazjach – pracownie komputerowe, tak aby każdy uczeń pracował przy komputerze.


Pracownia komputerowa w Szkole Podstawowej w Lubniu i Gimnazjum w Tenczynie

Pracownia komputerowa w Szkole Podstawowej w Tenczynie

W ramach dokonanych moderizacji ze środków budżetu gminy sfinansowano zakup:

 1. W Gimnazjum w Lubniu: 4 komputery i 6 laptopów,
 2. W Szkole Podstawowej w Lubniu: 12 komputerów, 2 laptopy i 24 monitory,
 3. W Szkole Podstawowej w Tenczynie: 11 komputerów,
 4. W Gimnazjum w Tenczynie: 6 laptopów,
 5. W Szkole Podstawowej w Skomielnej Białej: 10 laptopów,
 6. W Gimnazjum w Skomielnej Białej: 11 laptopów oraz 10 komputerów do biblioteki.

Baner przedstawia biało czerwoną flagę
Baner przedstawia biało czerwoną flagę
Napis Ochrona danych osobowych
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Mobilny system informacji Gminy Lubień
baner konsultacje społeczne
baner budowa drogi s-7
baner wybory
baner karta dużej rodziny
Baner 300+
Baner jakosci powietrza
Baner przedstawiający różnokolorowe pojemniki na śmieci
Baner przedstawiający zbiornik bezodpływowy
Baner przedstawiający jelenia i dzika
Baner przedstawiający kombajn w zbożu
baner
baner

Baner informacyjny
Baner informacyjny
Baner informacyjny
Baner informacyjny
Baner informacyjny
Baner informacyjny
Baner informacyjny

Baner informacyjny Baner informacyjnyStrona założona 12 lipca 2008

statystyka

Copyright © 2008 by Witold Augustyński /BiTiS/. All Rights Reserved. Strona wygenerowana w ciągu: 0.001 s.