Wyślij email do urzędu Dodaj do ulubionych Poleć tę stronę znajomemu Przejdź do strony głównej
Imieniny: Gertruda, Patryk, Zbigniew
Aktualności Urząd Gminy: E-Urząd: Kontakt do Urzędu Miasta partnerskie Gminy Lubień

Gmina:
Charakterystyka Gminy Lubień
Heraldyka Gminy Lubień
Galeria fotograficzna
Informator - przydatne adresy i numery telefonów
Szkolnictwo w Gminie Lubień
Kultura i sport:
Gminny Ośrodek Kultury w Lubniu
Zespoły Regionalne
Amatorski Teatr im. F. Macioła
Orkiestry Dęte
Kluby sportowe
Gminna Biblioteka Publiczna
Honorowi Obywatele Gminy Lubień
Zabytki:
Zabytkowy kościół w Krzeczowie
Zabytkowa Willa pod Sośniną w Lubniu
Rejestr pomników przyrody
Turystyka:
Szlaki turystyczne
Gospodarstwa agroturystyczne
Ośrodek wypoczynkowy Prof-Us
Parafie:
Domy rekolekcyjne
Ochotniczy Hufiec Pracy w Skomielnej Białej:
Dam pracę - szukam pracy
Jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych działających na terenie Gminy Lubień
Stowarzyszenia działające na terenie Gminy Lubień
Rejestr działalności regulowanej
Punkt Informacji i Wsparcia
Przetargi publiczne
Kalendarz imprez
Mapa Gminy Lubień
Mapa Gminy Lubień
Przydatne strony wwwBaner TV powiatu myślenickiego
Odkryj Beskid Wyspowy
Sekcja Kolarska im. Henryka Łasaka
UKS Topór Tenczyn
http://malopolska.olimpijskiedzieciaki.pl/
Powrót do korzeni - Skomielna Biała
Skomielna.info
Echo Regionu Małopolska
Witryna Wiejska

ZIP - Zintegrowany Informator Pacjenta
baner Gościniec - strona tenczyn.pl
baner mikroporady
baner dzielnicowy bliżej nas

Aktualności - Ogłoszenia


I. Największymi zadaniami na rzecz szkół w roku szkolnym 2009/2010 były realizowane przez Gminny Zespół Obsługi Szkół – dwa duże projekty dzięki pozyskanym środkom finansowym. Pod wspólnym hasłem „Człowiek – najlepsza inwestycja” GZOS realizował projekty w ramach POKL działanie 9.2.1. dla wszystkich szkół z terenu gminy Lubień współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego: „Bo przyszłość zaczyna się już dziś” - dla uczniów szkół podstawowych oraz „Przystanek Kariera – program wyrównywania szans edukacyjnych gimnazjalistów z terenu gminy Lubień”. Ideą projektów było wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty.

Łącznie na ten cel pozyskanych i wydatkowane zostały następujące środki finansowe:

 • „Bo przyszłość zaczyna się już dziś” - kwota 414.310,14 zł.,
 • „Przystanek Kariera” - kwota 367.527,62 zł.

W programach łącznie wzięło udział 440 uczniów ze szkół podstawowych oraz 344 gimnazjalistów z terenu gminy Lubień. Dzięki dodatkowym zajęciom między innymi z języka angielskiego, matematyki, języka polskiego, informatyki, przyrody, doradztwa zawodowego czy przedsiębiorczości, uczniowie mogli doskonalić nabyte umiejętności, rozwijać zainteresowania, a przede wszystkim pogłębiać wiedzę.

W ramach projektów dla uczestników zostały zakupione materiały dydaktyczne, książki, programy komputerowe oraz inne niezbędne przedmioty, które uatrakcyjniają i ułatwiają prowadzenie zajęć pozalekcyjnych. Zajęcia cieszyły się dużym zainteresowaniem wśród uczniów, co zostało potwierdzone wysoką frekwencją. Już dzisiaj wśród uczestników projektu widoczne są efekty prowadzonych zajęć, a także postępy w nauce oraz sukcesy w konkursach przedmiotowych. Przede wszystkim jednak pozyskana wiedza z pewnością będzie procentować w najbliższej przyszłości.

W roku szkolnym 2009/2010 Gmina Lubień – po uprzednim złożeniu wniosków – otrzymała z Urzędu Marszałkowskiego w Krakowie dofinansowanie na realizację rządowego projektu „RADOSNA SZKOŁA – zakup pomocy dydaktycznych do miejsca zabaw w szkole”. Projekt był realizowany zgodnie z podpisaną umową w okresie od dnia 7 października do dnia 15 grudnia 2009r. W ramach projektu zostały utworzone w szkołach podstawowych dla najmłodszych dzieci miejsca zabaw oraz wyposażone (łącznie z salą do gimnastyki korekcyjnej) w różne gry, zabawy, układanki, loteryjki, inny sprzęt oraz pomoce dydaktyczne rozwijające motorykę dzieci. Zakupione pomoce wzbogaciły bazę dydaktyczną naszych szkół. I tak na ten cel poszczególne szkoły podstawowe otrzymały i wydatkowały następujące środki finansowe:

 • Szkoła Podstawowa w Lubniu – kwota 11.965,04 zł,
 • Szkoła Podstawowa w Tenczynie – kwota 11.994,00 zł,
 • Szkoła Podstawowa w Skomielnej Białej – kwota 11.694,00 zł,
 • Szkoła Podstawowa w Zespole Szkół w Krzeczowie – kwota 5.998,00 zł.

Razem otrzymaliśmy sumę 41.651,04 zł.


Klasa w Szkole Podstawowej w Tenczynie

Nowe pomieszczenie świetlicy w Szkole Podstawowej w Lubniu

Nowa sala do gimnastyki korekcyjnej w Szkole Podstawowej w Lubniu

Ponadto Gmina Lubień realizowała - już trzeci rok szkolny – w ramach obszaru A pilotażowy Program pn. „UCZEŃ NA WSI – pomoc w zdobyciu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne zamieszkujące gminy wiejskie oraz gminy miejsko – wiejskie”, finansowany przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Kwota środków PFRON wykorzystana na realizację tego Programu, to: 51.452,10 zł. Forma pomocy, to stypendia w wysokościach na rok szkolny 2009/2010 - do 1633,00 zł. dla 1-go niepełnosprawnego ucznia szkoły podstawowej i gimnazjum oraz do 2.450,00 zł. dla 1-go niepełnosprawnego ucznia szkoły ponadgimnazjalnej.

Liczba uczniów korzystających z dofinansowania:

 • Uczniowie szkół podstawowych – 14 uczniów,
 • Uczniowie gimnazjów – 12 uczniów,
 • Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych: 3 uczniów.

Program ten został bardzo dobrze przyjęty przez wnioskodawców – rodziców dzieci niepełnosprawnych i pozwolił na realizację wielu potrzeb niepełnosprawnych uczniów. Dofinansowanie objęło 5 kategorii wydatków, a to:

 • Zakup przedmiotów ułatwiających lub umożliwiających naukę,
 • Uczestnictwo w zajęciach mających na celu podniesienie sprawności fizycznej lub psychicznej,
 • Dostęp do Internetu,
 • Wyjazdy organizowane w ramach zajęć szkolnych,
 • Zakwaterowanie i dojazd do szkoły ponadgimnazjalnej.

II. W roku szkolnym 2010/2011 rozpoczęła się realizacja innowacyjnego projektu edukacyjnego „DiAMEnT – Dostrzec i Aktywizować Możliwości, Energię, Talenty”, który jest projektem systemowym Województwa Małopolskiego realizowanym przez dwa lata szkolne w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Celem projektu jest opracowanie i testowe wdrożenie systemu pracy z uczniami zdolnymi w województwie oraz przygotowanie zasobów ludzkich służących wspieraniu rozwoju uzdolnień uczniów.

Po przeprowadzonej diagnozie uzdolnień uczniów z terenu naszej gminy, do tego projektu zostało zakwalifikowanych ogółem 20-tu uczniów ze szkół podstawowych oraz 25-ciu uczniów z gimnazjów. Dzięki staraniom naszej Gminy w Gimnazjum im. Jana Pawła II w Lubniu został uruchomiony Powiatowy Ośrodek Wspierania Uczniów Zdolnych (POWUZ). Tak więc zakwalifikowani do projektu uczniowie z gmin: Pcim, Tokarnia i Lubień uczestniczą w zajęciach prowadzonych w POWUZ w Lubniu. W ramach projektu są to dodatkowe zajęcia: z matematyki, informatyki, przedsiębiorczości i języka angielskiego, prowadzone przez nauczycieli (w większości ze szkół z gminy Lubień), którzy uprzednio uczestniczyli w specjalnych szkoleniach.

W roku szkolnym 2010/2011 Gmina Lubień – po uprzednim złożeniu wniosków – otrzymała z Urzędu Marszałkowskiego w Krakowie dofinansowanie na realizację rządowego projektu „RADOSNA SZKOŁA – budowa placów zabaw”, tj. przy Szkole Podstawowej w Lubniu i Szkole Podstawowej w Krzeczowie. Po przeprowadzonym przetargu nieograniczonym został wybrany wykonawca: „SAMBUD” Usługi Ogólnobudowlane Józef Paryl. W okresie od 11 sierpnia do 10 listopada 2010r. place zostały wykonane za kwoty ogółem:

 • Plac zabaw w Lubniu – 231.140,00 zł, w tym: dotacja z budżetu państwa 115.450,00 zł.,
 • Plac zabaw w Krzeczowie – 163.187,00 zł, w tym: dotacja z budż. Państwa 63.850,00 zł.

Plac zabaw w Lubniu

Plac zabaw w Krzeczowie

W roku szkolnym 2010/2011 realizowany był ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki projekt „Nauka pływania dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Lubień”. Realizatorem zadania był Urząd Gminy w Lubniu. Uczestnikami programu była młodzież szkół gimnazjalnych z Lubnia, Tenczyna, Krzeczowa i Skomielnej Białej. 60 uczestników, tj. 4 grupy po 15 osób, reprezentujące w/w Gimnazja, w okresie od 5 kwietnia do 14 czerwca 2011 r. było objętych wsparciem w postaci nauki pływania na krytej pływalni w Centrum Wodnym w Myślenicach. Zajęcia nauki i doskonalenia pływania odbywały się w grupach na dużym basenie. Osiągnięcie umiejętności pływania zapewnił wykwalifikowany instruktor nauki pływania, który uczestniczył w każdych zajęciach.


III. W roku szkolnym 2012/2013 Gminny Zespół Obsługi Szkół w Lubniu realizował projekt systemowy pn. „Indywidualizacja nauczania i wychowania uczniów klas I – III szkół podstawowych”. Projekt realizowany był w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Dofinansowanie projektu stanowiło 100% wartości tego projektu i wyniosło dla całej Gminy Lubień: 174.595,80 zł.

Celem ogólnym projektu było wsparcie indywidualnego rozwoju uczniów klas I – III szkół podstawowych w Gminie, dostosowanego do zdiagnozowanych potrzeb edukacyjnych uczniów oraz ich możliwości psychofizycznych.

Projektem zostali objęci uczniowie klas I – III szkół podstawowych w Gminie, tj. uczniowie Szkoły Podstawowej w Krzeczowie, w Skomielnej Białej, w Tenczynie i w Lubniu. Grupa docelowa to 348 uczniów.

W wyniku analiz, badań i diagnoz przeprowadzonych wśród uczniów w tych szkołach, określone zostały obszary, w zakresie, których prowadzona była indywidualizacja nauczania.

Zajęcia dodatkowe prowadzone w tych szkołach obejmowały następujące zakresy:

 1. zminimalizowanie trudności w czytaniu i pisaniu,
 2. rozwoju umiejętności matematycznych,
 3. zminimalizowania trudności w zdobywaniu umiejętności matematycznych,
 4. indywidualnego rozwoju dzieci szczególnie uzdolnionych,
 5. pomocy logopedycznej,
 6. korygowania dysfunkcji i dysharmonii rozwojowej – wad postawy,
 7. pomocy socjoterapeutycznej i psychoedukacyjnej.

Zajęcia te były realizowane w godzinach popołudniowych, po zajęciach dydaktycznych, w weekendy oraz dni wolne od zajęć dydaktycznych.

Realizacja projektu wpłynęła na poprawę jakości i efektywności oddziaływania terapeutycznego i edukacyjnego, poprawę efektywności kształcenia dzieci we wszystkich szkołach podstawowych w Gminie Lubień. Rozwinęła zainteresowania uczniów, ukształtowała kompetencje w zakresie mowy, czytania, pisania i myślenia oraz umiejętności społecznych wśród dzieci, skorygowała dysfunkcje i dysharmonie rozwojowe a także ułatwiła dzieciom przejście do systemowego kształcenia obowiązującego w klasach IV – VI, co docelowo przyczynić się powinno do poprawy wyników sprawdzianu przeprowadzanego na koniec VI klasy szkoły podstawowej. Projekt wyrównał szanse edukacyjne i złagodził występujące nierówności.


IV. W roku szkolnym 2013/2014 zostały zmodernizowane we wszystkich szkołach podstawowych i gimnazjach – pracownie komputerowe, tak aby każdy uczeń pracował przy komputerze.


Pracownia komputerowa w Szkole Podstawowej w Lubniu i Gimnazjum w Tenczynie

Pracownia komputerowa w Szkole Podstawowej w Tenczynie

W ramach dokonanych moderizacji ze środków budżetu gminy sfinansowano zakup:

 1. W Gimnazjum w Lubniu: 4 komputery i 6 laptopów,
 2. W Szkole Podstawowej w Lubniu: 12 komputerów, 2 laptopy i 24 monitory,
 3. W Szkole Podstawowej w Tenczynie: 11 komputerów,
 4. W Gimnazjum w Tenczynie: 6 laptopów,
 5. W Szkole Podstawowej w Skomielnej Białej: 10 laptopów,
 6. W Gimnazjum w Skomielnej Białej: 11 laptopów oraz 10 komputerów do biblioteki.

Baner przedstawia biało czerwoną flagę
Baner przedstawia biało czerwoną flagę
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Mobilny system informacji Gminy Lubień
baner konsultacje społeczne
baner budowa drogi s-7
baner karta dużej rodziny
Baner przedstawiający 4 osobową rodzinę i napis rodzina 500+
Baner przedstawiający 4 osobową rodzinę i napis rodzina 500+
Baner przedstawiający różnokolorowe pojemniki na śmieci
Baner przedstawiający zbiornik bezodpływowy
baner
baner

Baner informacyjny
Baner informacyjny
Baner informacyjny
Baner informacyjny

Baner informacyjny Baner informacyjny Baner projektu - Już pływam Plakat projektu OPS - Aktywność i podnoszenie kwalifikacji szansą na lepszą przyszłoś
Informacja, Ankieta, Regulamin.


Reguj na przemoc - projekt realizowany przez OPS w Lubniu 1 str.
Reguj na przemoc - projekt realizowany przez OPS w Lubniu 2 str.Strona założona 12 lipca 2008

statystyka

Copyright © 2008 by Witold Augustyński /BiTiS/. All Rights Reserved. Pozycjonowanie Strona wygenerowana w ciągu: 0.015 s.