Wyślij email do urzędu Dodaj do ulubionych Poleć tę stronę znajomemu Przejdź do strony głównej
Imieniny: Klara, Roman, Romuald
Aktualności Urząd Gminy: E-Urząd: Kontakt do Urzędu Miasta partnerskie Gminy Lubień

Gmina:
Charakterystyka Gminy Lubień
Heraldyka Gminy Lubień
Galeria fotograficzna
Informator - przydatne adresy i numery telefonów
Szkolnictwo w Gminie Lubień
Kultura i sport:
Gminny Ośrodek Kultury w Lubniu
Zespoły Regionalne
Amatorski Teatr im. F. Macioła
Orkiestry Dęte
Kluby sportowe
Gminna Biblioteka Publiczna
Honorowi Obywatele Gminy Lubień
Zabytki:
Zabytkowy kościół w Krzeczowie
Rejestr pomników przyrody
Turystyka:
Szlaki turystyczne
Gospodarstwa agroturystyczne
Ośrodek wypoczynkowy Prof-Us
Parafie:
Domy rekolekcyjne
Ochotniczy Hufiec Pracy w Skomielnej Białej:
Dam pracę - szukam pracy
Jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych działających na terenie Gminy Lubień
Stowarzyszenia działające na terenie Gminy Lubień
Rejestr działalności regulowanej
Punkt Informacji i Wsparcia
Przetargi publiczne
Kalendarz imprez
Mapa Gminy Lubień
Mapa Gminy Lubień
Przydatne strony wwwBaner TV powiatu myślenickiego
Odkryj Beskid Wyspowy
Sekcja Kolarska im. Henryka Łasaka
Klub Sportowy Topór Tenczyn
http://malopolska.olimpijskiedzieciaki.pl/
Powrót do korzeni - Skomielna Biała
Skomielna.info
Echo Regionu Małopolska
Witryna Wiejska

ZIP - Zintegrowany Informator Pacjenta
baner Gościniec - strona tenczyn.pl
baner mikroporady
baner dzielnicowy bliżej nas
Fundacja JMJ - Radosny Rodzic

Plakat projektu OPS - Aktywność i podnoszenie kwalifikacji szansą na lepszą przyszłoś
Informacja, Ankieta, Regulamin.

Baner projektu - Już pływam
Reguj na przemoc - projekt realizowany przez OPS w Lubniu 1 str.
Reguj na przemoc - projekt realizowany przez OPS w Lubniu 2 str.
Plakat do projektu pn. Wielojęzyczność w szkole - nasza droga do Europy

Aktualności - Ogłoszenia


Ogłoszenie o naborze wniosków w ramach programu ochrony i gospodarowania zasobami wodnymi dla gminy Lubień pod nazwą „lubieński program małej retencji wód opadowych” na rok 2020

Gmina Lubień ogłasza nabór wniosków o udzielenie dotacji celowej na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska, obejmujące wykonanie systemów deszczowych do gromadzenia i wykorzystywania wód deszczowych realizowane na zasadach określonych w programie „Lubieński program małej retencji wód opadowych” uchwalonego Uchwałą nr XIX/160/2020 Rady Gminy Lubień z dnia 10 czerwca 2020 roku zwanej dalej uchwałą.

1. Rodzaje zadań, na które może być udzielona dotacja celowa.

Dotacja celowa, zwana dalej dotacją może być udzielona na dofinansowanie kosztów obejmujących zakup:
a) zbiorników na wodę deszczową podłączonych w szczelny system deszczowy do spustu rynny, wymagających uzyskania pozwolenia na budowę. Zbiorniki na deszczówkę muszą być przynajmniej o pojemności 2000 litrów oraz wyposażone w system pompowy, a także posiadać deklarację zgodności.
b) pojemników na wodę deszczową nie wymagających uzyskania pozwolenia na budowę ani zgłoszenia wykonania robót budowlanych. Pojemniki na deszczówkę muszą być przynajmniej o pojemności od 200 do 1000 litrów.

2. Rodzaje podmiotów, które mogą ubiegać się o dotację.

Uprawnionymi do składania wniosków o udzielenie dotacji są:
Podmioty posiadające tytuł prawny do nieruchomości mieszkalnej położonej w granicach administracyjnych Gminy Lubień, wynikający z prawa własności, współwłasności, użytkowania wieczystego oraz najmu zwanych w dalszej części ogłoszenia beneficjentem.

3. Wysokość dotacji.

Maksymalna wysokość dotacji wynosić będzie:
a) do 50 % poniesionych kosztów na zakup zbiorników na wodę deszczową lecz nie więcej niż 2 000 zł brutto, wymagających uzyskania pozwolenia na budowę o pojemności przynajmniej 2000 litrów.
b) do 50 % poniesionych kosztów na zakup pojemników na wodę deszczową lecz nie więcej niż 500 zł brutto nie wymagających uzyskania pozwolenia na budowę ani zgłoszenia wykonania robót budowlanych o pojemności przynajmniej od 200 do 1000 litrów.

4. Termin, miejsce i sposób składania wniosków o udzielenie dotacji.

Wniosek o udzielenie dotacji może być złożony w siedzibie Urzędu Gminy Lubień na dzienniku podawczym pok. Nr 9, jak również przesłany na adres: Urząd Gminy Lubień, 32-433 Lubień 50. Data wpływy wniosku rozumiana jest jako termin dostarczenia wniosku do Urzędu Gminy Lubień.
Wzór wniosku wraz z wykazem wymaganych załączników jest do pobrania poniżej w/w ogłoszenia.

5. Rozpatrywanie wniosków o udzielenie dotacji.

a) wnioski rozpatrywane będą do wykorzystania limitu środków finansowych przeznaczonych na ten cel w 2020 roku.
b) pozostałe wnioski rozpatrzone zostaną pod warunkiem pozyskania dodatkowych środków w 2020 r.
c) Wnioski złożone w danym miesiącu rozpatruje się do 10 dnia następnego miesiąca.

6. Kryteria wyboru wniosków o udzielenie dotacji.

Weryfikacja wniosków dokonywana będzie według kryteriów określonych w uchwale tj.:
a) terminu ( kolejności ) złożenia wniosku wolnego od braków formalnych, przy czym za termin złożenia wniosku rozumie się datę wpływu wniosku do Urzędu Gminy Lubień.

7. Wysokość środków przeznaczonych na dotację.

Wysokość środków przeznaczonych w budżecie Gminy Lubień na rok 2020 przypadająca na dotacje do zadań z zakresu ochrony środowiska obejmujących wykonanie systemów deszczowych do gromadzenia i wykorzystywania wód deszczowych wynosi 32.000 zł. W/w wysokość środków może ulec zmianie po podjęciu przez Radę Gminy Lubień odpowiedniej uchwały.

8. Wzór umowy o udzielenie dotacji.

Przyznanie dotacji następuje na podstawie umowy cywilno-prawnej o udzielenie dotacji, zwanej dalej umową. Wzór umowy określający zasady jej realizacji jest dostępny poniżej w/w ogłoszenia.

9. Rozliczenie dotacji oraz wzór wniosku o rozliczenie dotacji.

Beneficjent jest zobowiązany do realizacji zadania po zawarciu umowy w terminach, w zakresie i na zasadach w niej określonych. Przekazanie dotacji na realizację zadania nastąpi po jego zakończeniu i akceptacji prawidłowego rozliczenia na podstawie wymaganego wniosku. Do rozliczenia dotacji beneficjent przedkłada prawidłowo wypełniony wniosek o rozliczenie dotacji i wszystkie wymagane dokumenty zgodnie z zapisami umowy, pod rygorem odmowy wypłaty przyznanej dotacji. Wzór wniosku o rozliczenie dotacji dostępny jest poniżej w/w ogłoszenia.

10. Informacja o środkach odwoławczych.

Złożenie wniosku o udzielenie dotacji nie jest jednoznaczne z uzyskaniem dotacji. Rozstrzygnięcie o przyznaniu dotacji nie jest decyzją administracyjną w rozumieniu przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego i nie przysługuje na nie odwołanie.

11. Dodatkowe informacje.

Dotacja nie może być wykorzystywana na dokumentację sporządzoną w ramach przygotowania zadania oraz których realizacja nie gwarantuje trwałego efektu ekologicznego. W przypadku braku środków finansowych zarezerwowanych na ten cel w budżecie Gminy Lubień możliwe jest wstrzymanie wypłat przyznanej dotacji. Szczegółowe informacje dotyczące zasad udzielania dofinansowania można uzyskać w Urzędzie Gminy Lubień pod numerami telefonów 18 26-93-913, 18 26-93-909.

Do pobrania:
1. ikona pdf Wniosek o udzielenie dotacji,
2. ikona pdf Oświadczenie dla współwłaścicieli,
3. ikona pdf Wzór umowy o udzielenie dotacji,
4. ikona pdf Wzór wniosku o rozliczenie dotacji,
5. ikona pdf Uchwała Rady Gminy Lubień dotycząca w/w Programu.

| Opublikowano: 11.07.2020 r. |Baner przedstawia biało czerwoną flagę
Baner przedstawia biało czerwoną flagę
Napis Ochrona danych osobowych
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Baner przedstawia sowę i napis portal interesanta
baner statystyki covid-19
Mobilny system informacji Gminy Lubień
baner konsultacje społeczne
baner budowa drogi s-7
baner wybory
baner Powszechny Spis Rolny 2020
baner karta dużej rodziny
Baner 300+
Baner jakosci powietrza
Baner przedstawiający różnokolorowe pojemniki na śmieci
Baner przedstawiający zbiornik bezodpływowy
Baner przedstawiający jelenia i dzika
Baner przedstawiający kombajn w zbożu
baner
baner

Baner informacyjny
Baner informacyjny
Baner informacyjny
Baner informacyjny
Baner informacyjny
Baner informacyjny
Baner informacyjny
Baner informacyjny
Baner informacyjny
Baner informacyjny

Baner informacyjny Baner informacyjnyStrona założona 12 lipca 2008

statystyka

Copyright © 2008 by Witold Augustyński /BiTiS/. All Rights Reserved. Strona wygenerowana w ciągu: 0.016 s.