Wyślij email do urzędu Dodaj do ulubionych Poleć tę stronę znajomemu Przejdź do strony głównej
Imieniny: Marta, Henryk, Mariusz
Aktualności Urząd Gminy: E-Urząd: Kontakt do Urzędu Miasta partnerskie Gminy Lubień

Gmina:
Charakterystyka Gminy Lubień
Heraldyka Gminy Lubień
Galeria fotograficzna
Informator - przydatne adresy i numery telefonów
Szkolnictwo w Gminie Lubień
Kultura i sport:
Gminny Ośrodek Kultury w Lubniu
Zespoły Regionalne
Amatorski Teatr im. F. Macioła
Orkiestry Dęte
Kluby sportowe
Gminna Biblioteka Publiczna
Honorowi Obywatele Gminy Lubień
Zabytki:
Zabytkowy kościół w Krzeczowie
Rejestr pomników przyrody
Turystyka:
Szlaki turystyczne
Gospodarstwa agroturystyczne
Ośrodek wypoczynkowy Prof-Us
Parafie:
Domy rekolekcyjne
Ochotniczy Hufiec Pracy w Skomielnej Białej:
Dam pracę - szukam pracy
Jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych działających na terenie Gminy Lubień
Stowarzyszenia działające na terenie Gminy Lubień
Rejestr działalności regulowanej
Punkt Informacji i Wsparcia
Przetargi publiczne
Kalendarz imprez
Mapa Gminy Lubień
Mapa Gminy Lubień
Przydatne strony wwwBaner TV powiatu myślenickiego
Odkryj Beskid Wyspowy
Sekcja Kolarska im. Henryka Łasaka
Klub Sportowy Topór Tenczyn
http://malopolska.olimpijskiedzieciaki.pl/
Powrót do korzeni - Skomielna Biała
Skomielna.info
Echo Regionu Małopolska
Witryna Wiejska

ZIP - Zintegrowany Informator Pacjenta
baner Gościniec - strona tenczyn.pl
baner mikroporady
baner dzielnicowy bliżej nas
Fundacja JMJ - Radosny Rodzic

Plakat projektu OPS - Aktywność i podnoszenie kwalifikacji szansą na lepszą przyszłoś
Informacja, Ankieta, Regulamin.

Baner projektu - Już pływam
Reguj na przemoc - projekt realizowany przez OPS w Lubniu 1 str.
Reguj na przemoc - projekt realizowany przez OPS w Lubniu 2 str.
Plakat do projektu pn. Wielojęzyczność w szkole - nasza droga do Europy

Aktualności - OgłoszeniaOświata

Zakładanie i prowadzenie przedszkoli i szkół podstawowych, zgodnie z ustawą Prawo oświatowe należy do zadań własnych gminy. W praktyce obowiązek ten realizowany jest poprzez sieć utworzonych i utrzymywanych szkół oraz przedszkoli, które swym zasięgiem obejmują wszystkie miejscowości w tzw. obwodach szkolnych.

Rok 2020 – jak chodzi o oświatę - był rokiem szczególnym ze względu na panującą epidemię i wprowadzenie – począwszy od dnia 12 marca 2020 r. czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół i przedszkoli. Zgodnie z rozporządzeniem MEN z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19 w okresie od 12 marca 2020 do zakończenia zajęć dydaktycznych w dniu 26 czerwca 2020 r. zajęcia dydaktyczne odbywały się z wykorzystaniem metod i technik nauczania na odległość. Nauczania zdalne odbywało się poprzez strony internetowe szkół, na których umieszczono link do zakładek dla każdej klasy, gdzie nauczyciele umieszczali materiały na każdą lekcję, zgodnie z tygodniowym planem nauczania. Trzeba by tu podkreślić szczególnie trudną i stresującą pracę dyrektorów szkół i przedszkoli oraz trudną pracę nauczycieli w czasie epidemii.

W okresie wakacji wszystkie szkoły zakupiły dziennik elektroniczny, a nauczyciele przeszli szkolenia. Ułatwia to obecnie pracę zdalną z uczniami, a przede wszystkim komunikację z rodzicami.

Do 4-ech szkół podstawowych uczęszcza w tym roku szkolnym 2020/2021 ogółem 990 uczniów w 54-ech oddziałach klasowych. Ogółem do wszystkich 3-ech przedszkoli na terenie gminy i oddziału przedszkolnego w Krzeczowie uczęszcza 373 wychowanków w 17-tu oddziałach.

W roku 2020 w zakresie edukacji realizowane były następujące Projekty:

I. W ramach Konkursu Grantowego „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” i złożeniu wniosku do Centrum Projektów Polska Cyfrowa, w miesiącu marcu 2020 r. Gmina Lubień otrzymała kwotę 70.000 zł. na zakup sprzętu komputerowego. Środki na realizację tego Projektu pochodziły z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020. Z otrzymanej kwoty udało się zakupić 26 laptopów hp oraz oprogramowanie Windows 10 i Office 2019 edu. Sprzęt ten Gmina przekazała dyrektorom szkół podstawowych, którzy wcześniej przeprowadzili rozeznanie potrzeb w tym zakresie wśród uczniów szkoły. Ostatecznie laptopy te zostały wypożyczone w ramach Umowy użyczenia, do nauki zdalnej dla uczniów najbardziej potrzebujących w sytuacji związanej z wprowadzeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii.

II. W ramach kolejnego Konkursu Grantowego „Zdalna Szkoła+ – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” i złożeniu stosownego wniosku Gmina Lubień otrzymała dodatkowe środki finansowe na zakup mobilnego sprzętu komputerowego dla szkół. Fundusze na realizację tego Projektu pochodziły także z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020. Z otrzymanej kwoty 105 000,00 zł. zakupionych zostało 51 szt. nowych laptopów Asus i Lenovo oraz oprogramowanie Windows 10 i Office 2019 edu. Sprzęt ten Gmina przekazała dyrektorom wszystkich szkół podstawowych, jeszcze w miesiącu czerwcu tego roku. W obecnym, trudnym czasie pandemii i wprowadzenia nauki zdalnej w szkołach, zakupione laptopy trafiły do najbardziej potrzebujących rodzin, w szczególności rodzin wielodzietnych i są ogromnym wsparciem dla uczniów w kształceniu na odległość.

III. Kolejnym Programem realizowanym (kontynuacja w kolejnym roku szkolnym 2019)2020 - do czasu zawieszenia zajęć w związku z pandemią) we wszystkich naszych szkołach był „Szkolny Klub Sportowy”. Program ten na zlecenie Ministra Sportu i Turystki koordynował i prowadził obsługę Małopolski Szkolny Związek Sportowy w Krakowie. Ideą Projektu była organizacja i prowadzenie systematycznych zajęć sportowych (zajęć pozalekcyjnych) dla dzieci i młodzieży 2 razy w tygodniu po 60 minut dla każdego uczestnika, w grupach 15-20 osobowych. Łącznie w naszych szkołach podstawowych zostało utworzonych i realizowało program 7 grup ćwiczebnych. Ponadto w ramach Programu szkoły otrzymały drobny sprzęt sportowy dla każdej grupy.

IV. Pomimo panującej epidemii w miesiącu październiku udało się zrealizować większość zaplanowanych w szkołach wycieczek, w ramach programu wsparcia turystyki szkolnej – projekt „Odkrywam Małopolskę”. Na projekt ten Gmina otrzymała z budżetu Województwa Małopolskiego kwotę 40.000 zł. Dzięki temu uczniowie z 3-ech szkół Gminy wyjechali na jedno i kilkudniowe wycieczki między innymi do: Bochni, Pienin i Zakopanego, Gorlic i Krynicy-Zdroju, Szczawnicy, Oświęcimia, Ojcowa i Pieskowej Skały. W ramach zrealizowanego projektu uczniowie poznali piękno Małopolski, historię martyrologii narodu polskiego, poszerzyli swoją wiedzę na temat kultury, środowiska przyrodniczego, zabytków, historii i dziedzictwa Małopolski ze szczególnym uwzględnieniem Podhala. Zakładane rezultaty jak: popularyzacja turystyki pieszej, aktywne spędzanie wolnego czasu i integracja zespołów klasowych, uzupełnienie wiedzy i wiadomości uczniów z zakresu podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych – zostały osiągnięte.

Uczniowie SP. w Krzeczowie


Uczniowie SP. w Lubniu


Uczniowie SP. w Tenczynie


Gmina Lubień zadania oświatowe traktuje priorytetowo. Ma to bezpośredni wpływ na poziom edukacji, a jednocześnie co roku subwencja oświatowa otrzymywana z budżetu Państwa na utrzymanie szkół, jest proporcjonalnie mniejsza. W roku budżetowym 2020 subwencja oświatowa wyniosła kwotę: 10 675 286 zł., natomiast zaplanowane wydatki na oświatę to kwota: 16 521 302 zł.

Poniżej szczegółowa informacja dotycząca finansów w rozbiciu na poszczególne rodzaje wydatków w roku 2020:

Lp. Rodzaj wydatku Wykonanie do dnia 30.11.2020 r.
1 Utrzymanie bieżące szkół podstawowych 10.235.039,83
2 Utrzymanie bieżące przedszkoli 3.315.062,06
3 Utrzymanie świetlic szkolnych 383.121,69
4 Utrzymanie oddziału przedszkolnego w Krzeczowie 125.453,53
5 Dokształcanie i pomoc zdrowotna nauczycieli i odpis na świadczenia socjalne nauczycieli-emerytów 141.313,33
6 Inwestycje i remonty bieżące 385.860,62
7 Dowóz uczniów, w tym niepełnosprawnych 232.996,86
8 Zwrot kosztów za uczęszczanie dzieci do przedszkoli poza gminą 110.475,28
9 Stypendia i zasiłki socjalne dla uczniów (w tym dotacja 342.424,00) 360.746,00
10 Darmowe podręczniki dla uczniów (dotacja) 112.014,27
11 Dotacja dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego im. Bł. Edmunda Bojanowskiego w Krzeczowie 148.067,41
12 Dotacja dla Przedszkola Niepublicznego „NIBYLANDIA” w Lubniu 370.575,11
Ogółem: 15.920.725,99


| Opublikowano: 28.12.2020 r. |Baner przedstawia biało czerwoną flagę
Baner przedstawia biało czerwoną flagę
Napis Ochrona danych osobowych
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Baner przedstawia sowę i napis portal interesanta
baner statystyki covid-19
Mobilny system informacji Gminy Lubień
baner konsultacje społeczne
baner budowa drogi s-7
baner Powszechny Spis Rolny 2020
baner karta dużej rodziny
Baner 300+
Baner jakosci powietrza
Baner przedstawiający różnokolorowe pojemniki na śmieci
Baner przedstawiający zbiornik bezodpływowy
Baner przedstawiający jelenia i dzika
Baner przedstawiający kombajn w zbożu
baner
baner

Baner informacyjny
Baner informacyjny
Baner informacyjny
Baner informacyjny
Baner informacyjny
Baner informacyjny
Baner informacyjny
Baner informacyjny
Baner informacyjny
Baner informacyjny
Baner informacyjny
Baner informacyjny

Baner informacyjny Baner informacyjnyStrona założona 12 lipca 2008

statystyka

Copyright © 2008 by Witold Augustyński /BiTiS/. All Rights Reserved. Strona wygenerowana w ciągu: 0.02 s.