Wyślij email do urzędu Dodaj do ulubionych Poleć tę stronę znajomemu Przejdź do strony głównej
Imieniny: Flora, Jan, Roman
Aktualności Urząd Gminy: E-Urząd: Kontakt do Urzędu Miasta partnerskie Gminy Lubień

Gmina:
Charakterystyka Gminy Lubień
Heraldyka Gminy Lubień
Galeria fotograficzna
Informator - przydatne adresy i numery telefonów
Szkolnictwo w Gminie Lubień
Kultura i sport:
Gminny Ośrodek Kultury w Lubniu
Zespoły Regionalne
Amatorski Teatr im. F. Macioła
Orkiestry Dęte
Kluby sportowe
Gminna Biblioteka Publiczna
Honorowi Obywatele Gminy Lubień
Zabytki:
Zabytkowy kościół w Krzeczowie
Rejestr pomników przyrody
Turystyka:
Szlaki turystyczne
Gospodarstwa agroturystyczne
Ośrodek wypoczynkowy Prof-Us
Parafie:
Domy rekolekcyjne
Ochotniczy Hufiec Pracy w Skomielnej Białej:
Dam pracę - szukam pracy
Jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych działających na terenie Gminy Lubień
Stowarzyszenia działające na terenie Gminy Lubień
Rejestr działalności regulowanej
Punkt Informacji i Wsparcia
Przetargi publiczne
Kalendarz imprez
Mapa Gminy Lubień
Mapa Gminy Lubień
Przydatne strony wwwBaner TV powiatu myślenickiego
Odkryj Beskid Wyspowy
Sekcja Kolarska im. Henryka Łasaka
Klub Sportowy Topór Tenczyn
http://malopolska.olimpijskiedzieciaki.pl/
Powrót do korzeni - Skomielna Biała
Skomielna.info
Echo Regionu Małopolska
Witryna Wiejska

ZIP - Zintegrowany Informator Pacjenta
baner Gościniec - strona tenczyn.pl
baner mikroporady
baner dzielnicowy bliżej nas
Fundacja JMJ - Radosny Rodzic

Plakat projektu OPS - Aktywność i podnoszenie kwalifikacji szansą na lepszą przyszłoś
Informacja, Ankieta, Regulamin.

Baner projektu - Już pływam
Reguj na przemoc - projekt realizowany przez OPS w Lubniu 1 str.
Reguj na przemoc - projekt realizowany przez OPS w Lubniu 2 str.
Plakat do projektu pn. Wielojęzyczność w szkole - nasza droga do Europy

"Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Lubień"Kontakt z Urzędem

W związku z zakończeniem realizacji projektu pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Lubień” oraz pełnieniem funkcji koordynatora projektu informuję, że został zlikwidowany email wykluczenie.cyfrowe@lubien.pl. Wszelkich informacji odnośnie projektu udzielą pracownicy Urzędu Gminy Lubień i z nimi proszę się kontaktować telefoniczni, bądź mailowo: gmina@lubien.pl.

| Koordynator projektu | Opublikowano: 10.10.2018

Podsumowanie projektu pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Lubień”

Od 1 kwietnia 2010 roku w Gminie Lubień prowadzony był projekt pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Lubień”. Głównym założeniem projektu było zmniejszenie dysproporcji w zakresie dostępu do urządzeń informatycznych oraz Internetu dla 68 gospodarstw z terenu Gminy Lubień zagrożonych wykluczeniem cyfrowym.

Całkowity koszt realizowanego projektu wyniósł 536 759,89 zł. z czego dofinasowanie ze środków Unii Europejskiej to kwota 456 245,90 zł., a pozostałą kwotę pokryła Gmina. Projekt realizowany był w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, Oś priorytetowa 8: Społeczeństwo informacyjne - zwiększenie innowacyjności gospodarki, Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion, który zakończył się 30 września 2018 roku.

Obok stałego monitoringu funkcjonowania programu prowadzone były działania techniczne w zakresie konserwacji i napraw sprzętu oraz dostarczania sygnału sieci Internet. Na mocy umów podpisanych z Urzędem Gminy w Lubniu prowadzone było wsparcie serwisowe i techniczne, tworząc swego rodzaju „pogotowie komputerowe”. Pierwszy etap projektu realizowany był do 31 grudnia 2012 roku i po tym okresie ciężar finansowania został przeniesiony bezpośrednio na Gminę Lubień. Utrzymanie trwałości projektu zakończyło się 5 września br. i zgodnie z umową zawartą z beneficjentami ostatecznymi sprzęt informatyczny zakupiony w ramach projektu został im przekazany na własność. Do dnia 30 września Gmina Lubień opłacała jeszcze dostęp do Internetu. Po tej dacie beneficjenci sami decydowali czy nadal będą korzystać z Internetu i sami opłacać koszty połączenia internetowego czy z niego zrezygnują.

Przez te wszystkie lata projekt przebiegał zgodnie z założeniami programowymi i znakomicie wpisał się w strategię wyrównywania szans w zakresie informatycznym na terenie Gminy Lubień. Przedsięwzięcie współfinansowane ze środków unijnych stało się okazją nie tylko do udostępnienia technologii beneficjentom, ale i do podniesienia ogólnego poziomu świadomości informatycznej w Gminie Lubień.

| Koordynator projektu | Opublikowano: 04.10.2018

Podsumowanie projektu

Od 1 kwietnia 2010 roku w Gminie Lubień prowadzony jest projekt „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion w gminie Lubień”. Głównym założeniem projektu jest zmniejszenie dysproporcji w zakresie dostępu do urządzeń informatycznych oraz zapewnienie sieci Internet dla 68 gospodarstw z terenu Gminy Lubień zagrożonych wykluczeniem cyfrowym, które spełniły określone kryteria i zostały wyposażone w nowoczesny sprzęt informatyczny wraz z oprogramowaniem. Całkowity koszt realizowanego projektu wynosi 536 759,89 zł. z czego dofinasowanie ze środków Unii Europejskiej to kwota 456 245,90 zł., a pozostałą kwotę pokrywa Gmina. Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, Oś priorytetowa 8: Społeczeństwo informacyjne - zwiększenie innowacyjności gospodarki, Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion, a jego zakończenie planowane jest na 30 września 2018 roku. Dla beneficjentów projekt daje większe możliwości rozwoju, znalezienia pracy, podniesienia kwalifikacji mieszkańców, w tym młodzieży uczącej się, osób pochodzących z rodzin o niskich dochodach i niepełnosprawnych. Poprzez upowszechnienie Internetu, rozwija się społeczeństwo informatyczne, poprawiając tym samym warunki swojego życia w dłuższej perspektywie oraz ogólny poziom świadomości informatycznej. Pozytywnymi aspektami dla Gminy jest zniwelowanie różnic w dostępie do Internetu, które może pozytywnie wpływać na zmniejszenie poziomu bezrobocia wśród mieszkańców i wzrost atrakcyjności gminy. Beneficjenci korzystający z przekazanych im urządzeń odbyli niezbędne szkolenia umożliwiające zapoznanie się z założeniami projektu oraz przyswojenie wiedzy koniecznej do korzystania z otrzymanego sprzętu. Dla każdego z beneficjentów dostarczono stały dostęp do sieci Internet. Obok stałego monitoringu funkcjonowania programu prowadzone są działania techniczne w zakresie konserwacji i napraw sprzętu oraz dostarczania sygnału sieci Internet. Na mocy umów podpisanych z Urzędem Gminy w Lubniu prowadzone jest wsparcie serwisowe i techniczne, tworząc swego rodzaju „pogotowie komputerowe” dla beneficjentów projektu. Pierwszy etap projektu realizowany był do 31 grudnia 2012 roku i po tym okresie urządzenia zostały przekazane beneficjentom, a ciężar finansowania dalszej działalności w ramach „Przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu - eIclusion w Gminie Lubień” został przeniesiony bezpośrednio na Gminę Lubień. Przez te wszystkie lata projekt przebiegał zgodnie z założeniami programowymi i znakomicie wpisał się w strategię wyrównywania szans w zakresie informatycznym na terenie Gminy Lubień. Przedsięwzięcie współfinansowane ze środków unijnych stało się okazją nie tylko do udostępnienia technologii beneficjentom, ale i do podniesienia ogólnego poziomu świadomości informatycznej w Gminie Lubień.

| Koordynator projektu | Opublikowano: 09.07.2018 |

Przypominamy o zasadach bezpiecznego korzystania ze sprzętu komputerowego

Zasady bezpieczeństwa korzystania ze sprzętu komputerowego.

 1. Zabrania się samodzielnego odkręcania obudowy komputera.
 2. Zabrania się samodzielnego wyjmowania lub dokładania części komputerowych do wnętrza obudowy.
 3. Zabrania się spożywania napojów w bezpośredniej bliskości obudowy komputera, klawiatury, laptopa, urządzeń aktywnych sygnału internetowego.
 4. Otrzymany sprzęt komputerowy winien być utrzymany w czystości i pozbawiony zakurzeń lub innych nieczystości mogących spowodować spięcia elektryczne.
 5. Sprzęt komputerowy musi posiadać odpowiednio dużo miejsca w celu zachowania poprawnej cyrkulacji powietrza zabezpieczającej przed przegrzaniem.
 6. Każdorazowo sprzęt komputerowy lub laptop należy wyłączać przed ostatecznym zakończeniem pracy.
 7. Podczas burz należy wyjąć wtyczkę zasilania elektrycznego oraz kabel sieci internetowej.
 8. Przynajmniej raz w tygodniu należy aktualizować program antywirusowy i sprawdzać cały dysk twardy na obecność wirusów.
 9. Zabrania się instalowania nielegalnego oprogramowania oraz innych aplikacji, które mogą spowodować utratę danych lub ich uszkodzenie.

Uprzejmie prosimy o dostosowanie się do w/w zaleceń.

| Koordynator projektu | Opublikowano: 19.07.2018 |

Informacja dla uczestników projektu

Szanowni Państwo uprzejmie prosimy w przypadku zmiany danych kontaktowych (np. numer telefonu, adres, stan) o zgłoszenie tego faktu do koordynatora projektu: Wiesław Sobczak tel. 694846169, e-mail: wykluczenie.cyfrowe@lubien.pl.

| Koordynator projektu | Opublikowano: 04.06.2018 |

Uwaga burze

W związku z licznymi komunikatami powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Myślenicach dotyczącymi występowania zjawiska burz na terenie województwa małopolskiego prosimy wszystkich uczestników projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Lubień” o wyłączanie sprzętu komputerowego z sieci zasilającej 230V na czas burzy. Pozwoli to uniknąć awarii i ochroni użytkowany sprzęt komputerowy.

| Koordynator projektu | Opublikowano: 11.04.2018 |

Inwentaryzacja sprzętu komputerowego

Urząd Gminy w Lubniu informuje o konieczności przeprowadzenia inwentaryzacji sprzętu komputerowego znajdującego się w posiadaniu beneficjentów. Inwentaryzacja zostanie przeprowadzona na początku stycznia b.r. przez pracownika Urzędu Gminy Lubień. Proszę o umożliwienie dostępu do wspomnianego sprzętu komputerowego.

| Koordynator projektu | Opublikowano: 03.01.2018 |

Przypominamy o zasadach bezpiecznego korzystania ze sprzętu komputerowego

Zasady bezpieczeństwa korzystania ze sprzętu komputerowego.

 1. Zabrania się samodzielnego odkręcania obudowy komputera.
 2. Zabrania się samodzielnego wyjmowania lub dokładania części komputerowych do wnętrza obudowy.
 3. Zabrania się spożywania napojów w bezpośredniej bliskości obudowy komputera, klawiatury, laptopa, urządzeń aktywnych sygnału internetowego.
 4. Otrzymany sprzęt komputerowy winien być utrzymany w czystości i pozbawiony zakurzeń lub innych nieczystości mogących spowodować spięcia elektryczne.
 5. Sprzęt komputerowy musi posiadać odpowiednio dużo miejsca w celu zachowania poprawnej cyrkulacji powietrza zabezpieczającej przed przegrzaniem.
 6. Każdorazowo sprzęt komputerowy lub laptop należy wyłączać przed ostatecznym zakończeniem pracy.
 7. Podczas burz należy wyjąć wtyczkę zasilania elektrycznego oraz kabel sieci internetowej.
 8. Przynajmniej raz w tygodniu należy aktualizować program antywirusowy i sprawdzać cały dysk twardy na obecność wirusów.
 9. Zabrania się instalowania nielegalnego oprogramowania oraz innych aplikacji, które mogą spowodować utratę danych lub ich uszkodzenie.

Uprzejmie prosimy o dostosowanie się do w/w zaleceń.

| Koordynator projektu | Opublikowano: 12.09.2017 |

Uwaga burze

W związku z licznymi komunikatami powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Myślenicach dotyczącymi występowania zjawiska burz na terenie województwa małopolskiego prosimy wszystkich uczestników projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Lubień” o wyłączanie sprzętu komputerowego z sieci zasilającej 230V na czas burzy. Pozwoli to uniknąć awarii i ochroni użytkowany sprzęt komputerowy.

| Koordynator projektu | Opublikowano: 07.04.2017 |

Inwentaryzacja sprzętu komputerowego

Urząd Gminy w Lubniu informuje o konieczności przeprowadzenia inwentaryzacji sprzętu komputerowego znajdującego się w posiadaniu beneficjentów. Inwentaryzacja zostanie przeprowadzona na początku stycznia b.r. przez pracownika Urzędu Gminy Lubień. Proszę o umożliwienie dostępu do wspomnianego sprzętu komputerowego.

| Koordynator projektu | Opublikowano: 04.01.2017 |

19.07.2016

Realizacja i przebieg projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Lubień”

W lipcu br. Gmina Lubień ogłosiła kolejny ostatni już przetarg na dostarczenie usługi dostępu do Internetu na potrzeby projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Lubień” dla 68 gospodarstw domowych z miejscowości Lubień, Tenczyn, Krzeczów i Skomielna Biała. W postępowaniu przetargowym została złożona jedna oferta przez firmę „WIFI” Elektronik Paweł Wilczak z Lubnia, która spełniła wymagania zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i z którą Gmina Lubień podpisze umowę na okres od 1 sierpnia 2016 roku do 30 kwietnia 2018 roku, kiedy to zakończy się realizacja w/w projektu. Firma „WIFI” Elektronik dostarczała Internet dla Beneficjentów projektu przez ostatni rok. Mamy nadzieję na dalszą bardzo dobrze układającą się współpracę.

Wszystkim Beneficjentom projektu przypominamy o możliwości zgłaszania usterek związanych zarówno z dostawą Internetu, jak również działaniem sprzętu komputerowego. Usterki można zgłaszać bezpośrednio do firm realizujących usługę, jak również do koordynatora projektu: Wiesław Sobczak tel. 694846169, e-mail: wykluczenie.cyfrowe@lubien.pl.

Koordynator projektu06.04.2016

Korzyści wynikające z realizacji projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Lubień”

Mija 6 rok realizacji projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Lubień”. Głównym celem zadania realizowanego w części ze środków europejskich oraz przez miejscowy samorząd jest zmniejszenie dysproporcji w zakresie możliwości korzystania ze sprzętu komputerowego i zapewnienie dostępu do Internetu dla mieszkańców gminy zagrożonych wykluczeniem cyfrowym.

Dzięki realizowanemu zadaniu zakupiono sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem oraz zapewniono usługę dostępu do Internetu dla 68 gospodarstw domowych z terenu Gminy Lubień.

Bezpłatny Internet oraz przekazany sprzęt komputerowy stwarza okazję do wyrównania szans w dostępie do nowoczesnych technik informacyjnych. Daje też większe możliwości rozwoju, znalezienia pracy, podniesienia kwalifikacji mieszkańców, w tym młodzieży uczącej się, osób pochodzących z rodzin o niskich dochodach i niepełnosprawnych. Poprzez upowszechnienie Internetu, rozwija się społeczeństwo informatyczne, poprawiając warunki życia w dłuższej perspektywie.

Projekt daje korzyści nie tylko beneficjentom, ale także gminie. Zniwelowanie różnic w dostępie do Internetu może pozytywnie wpływać na zmniejszenie poziomu bezrobocia mieszkańców i wzrost atrakcyjności gminy.

Całkowity koszt realizowanego projektu wynosi 536 759,89 PLN z czego dofinasowanie ze środków Unii Europejskiej to kwota 456 245,90PLN. Zakończenie realizacji projektu nastąpi 30 kwietnia 2018 roku. Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, Oś priorytetowa 8: Społeczeństwo informacyjne - zwiększenie innowacyjności gospodarki, Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion.

Koordynator projektu05.04.2016

Uwaga burze

W związku z licznymi komunikatami powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Myślenicach dotyczącymi występowania zjawiska burz na terenie województwa małopolskiego prosimy wszystkich uczestników projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Lubień” o wyłączanie sprzętu komputerowego z sieci zasilającej 230V na czas burzy. Pozwoli to uniknąć awarii i ochroni użytkowany sprzęt komputerowy.

Koordynator projektu04.01.2016

Informacja dotycząca przeprowadzenia inwentaryzacji sprzętu komputerowego

Urząd Gminy w Lubniu informuje o konieczności przeprowadzenia inwentaryzacji sprzętu komputerowego znajdującego się w posiadaniu beneficjentów. Inwentaryzacja zostanie przeprowadzona na początku stycznia b.r. przez pracownika Urzędu Gminy inspektora Mariusza Sadłowskiego. Prosimy o umożliwienie dostępu do wspomnianego sprzętu komputerowego.

Koordynator projektu16.09.2015

Aktualizacja systemu operacyjnego

W związku z możliwością pojawienia się komunikatu na ekranie komputerów beneficjentów informujemy, że pobranie i zainstalowanie nowego systemu Windows 10 jest możliwe. Użyczone komputery są przygotowane do obsługi nowego systemu operacyjnego. Jednocześnie informujemy, że w przypadku gdy Windows 10 nie przypadnie Państwu do gustu, w ciągu 30 dni od instalacji możliwe jest powrócenie do poprzedniej wersji. Po tym terminie, reinstalacje systemu będzie musiał przeprowadzić pracownik firmy świadczącej usługę serwisu sprzętu komputerowego.

Koordynator projektu10.08.2015

Sprawozdanie z realizacji projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Lubień”

W celu dalszego prawidłowego funkcjonowania projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Lubień” została przeprowadzona przez koordynatora projektu kontrola dotyczącą funkcjonowania sprzętu komputerowego i usługi dostępu do Internetu na terenie całej Gminy. W rozmowach z Beneficjentami projektu zostały poruszone kwestie drobnych awarii sprzętu komputerowego oraz corocznej inwentaryzacji. Kontrola nie wykazała większych usterek. Projekt przebiega zgodnie z założeniami, a Beneficjenci są zadowoleni z jego dotychczasowego przebiegu.

Koordynator projektu28.07.2015

Realizacja i przebieg projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Lubień”

Po upływie 2 letniego okresu odkąd to Gmina Lubień samodzielnie realizuje projekt „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Lubień” nadszedł czas na ogłoszenie kolejnego przetargu na dostarczenie usługi dostępu do Internetu na potrzeby w/w projektu dla 68 gospodarstw domowych, gdzie dostarczający usługę dostępu do Internetu zobowiązuje się zapewnić przepustowość co najmniej 4Mb/s - download i 1Mb/s – upload. Do przetargu przystąpiły 2 firmy: znana już Państwu, bo dostarczająca usługę dostępu do Internetu od początku trwania projektu firma „NETMAR” Mariusz Wątor z Pcimia oraz firma „WIFI” Elektronik Paweł Wilczak z Lubnia. Kierując się następującym kryterium oceny ofert: 1 - cena – 97, 2 – zwiększenie przepustowości łączy – 3 wybrano firmę „WIFI” Elektronik Paweł Wilczak, z którą podpisano umowę na okres 1 roku. Dziękujemy obu firmom za udział w przetargu. Firmie „NETMAR” za dotychczasową dobrze układającą się współpracę. Z firmą „WIFI” Elektronik mamy nadzieję na równie dobrą współpracę, oraz zadowolenie beneficjentów z świadczonej przez tą firmę usługi.

Kolejnym krokiem było wyłonienie w drodze zapytania ofertowego dostawcy usługi wsparcia technicznego i serwisowego czyli tzw. „Pogotowia komputerowego”, które ponownie zapewni firma „RABAKOM” Ireneusz Klimas z Krakowa, z którą Gmina Lubień podpisała umowę na okres 1 roku. Cieszymy się z dotychczasowej bardzo dobrej współpracy z firmą „RABAKOM” i liczymy na kolejny równie dobry rok.

Wszystkim Beneficjentom projektu przypominamy o możliwości zgłaszania usterek związanych zarówno z dostawą Internetu, jak również działaniem sprzętu komputerowego. Usterki można zgłaszać bezpośrednio do firm realizujących usługę, jak również do koordynatora projektu: Wiesław Sobczak tel. 694-846-169, e-mail: wykluczenie.cyfrowe@lubien.pl.

Koordynator projektu20.03.2015

Informacja dla uczestników projektu

Szanowni Państwo uprzejmie prosimy w przypadku zmiany danych kontaktowych (np. numer telefonu, adres, stan) o zgłoszenie tego faktu do koordynatora projektu: Wiesław Sobczak tel. 694846169, e-mail: wykluczenie.cyfrowe@lubien.pl.

Koordynator projektu05.01.2015

Informacja dotycząca przeprowadzenia inwentaryzacji sprzętu komputerowego

Urząd Gminy w Lubniu informuje o konieczności przeprowadzenia inwentaryzacji sprzętu komputerowego znajdującego się w posiadaniu beneficjentów. Inwentaryzacja zostanie przeprowadzona na początku stycznia b.r. przez pracownika Urzędu Gminy inspektora Mariusza Sadłowskiego. Prosimy o umożliwienie dostępu do wspomnianego sprzętu komputerowego.

Koordynator projektu05.09.2014

Ankieta dla Beneficjentów

Wydział Nauk Ekonomicznych i Prawnych Uniwersytetu Przyrodniczo -Humanistycznego w Siedlcach prowadzi badania naukowe dotyczące Wpływu Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na udział gospodarstw domowych zagrożonych wykluczeniem cyfrowym w gospodarce elektronicznej.

Badania prowadzone są przez naszego pracownika, doktoranta Pana Dariusza Chalimoniuka, posłużą one do przygotowania pracy naukowej.

Grupą docelową badania są osoby, które skorzystały ze wsparcia w ramach Działania 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - elnclusion. Badania są realizowane zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych. Dane jednostkowe uzyskane z anonimowych ankiet zostaną poddane analizie, a opracowane wyniki badań zaprezentowane będą wyłącznie w postaci zbiorczych zestawień statystycznych.

Ankieta

13.01.2014

Przypominamy o zasadach bezpiecznego korzystania ze sprzętu komputerowego

Zasady bezpieczeństwa korzystania ze sprzętu komputerowego.

 1. Zabrania się samodzielnego odkręcania obudowy komputera.
 2. Zabrania się samodzielnego wyjmowania lub dokładania części komputerowych do wnętrza obudowy.
 3. Zabrania się spożywania napojów w bezpośredniej bliskości obudowy komputera, klawiatury, laptopa, urządzeń aktywnych sygnału internetowego.
 4. Otrzymany sprzęt komputerowy winien być utrzymany w czystości i pozbawiony zakurzeń lub innych nieczystości mogących spowodować spięcia elektryczne.
 5. Sprzęt komputerowy musi posiadać odpowiednio dużo miejsca w celu zachowania poprawnej cyrkulacji powietrza zabezpieczającej przed przegrzaniem.
 6. Każdorazowo sprzęt komputerowy lub laptop należy wyłączać przed ostatecznym zakończeniem pracy.
 7. Podczas burz należy wyjąć wtyczkę zasilania elektrycznego oraz kabel sieci internetowej.
 8. Przynajmniej raz w tygodniu należy aktualizować program antywirusowy i sprawdzać cały dysk twardy na obecność wirusów.
 9. Zabrania się instalowania nielegalnego oprogramowania oraz innych aplikacji, które mogą spowodować utratę danych lub ich uszkodzenie.

Uprzejmie prosimy o dostosowanie się do w/w zaleceń.

Koordynator projektu03.01.2014

Informacja dotycząca przeprowadzenia inwentaryzacji sprzętu komputerowego

Urząd Gminy w Lubniu informuje o konieczności przeprowadzenia inwentaryzacji sprzętu komputerowego znajdującego się w posiadaniu beneficjentów. Inwentaryzacja zostanie przeprowadzona w miesiącu styczniu b.r. przez pracownika Urzędu Gminy inspektora Mariusza Sadłowskiego. Prosimy o umożliwienie dostępu do wspomnianego sprzętu komputerowego.

Koordynator projektu28.10.2013

Konkurs dla Beneficjentów

Informujemy, że został ogłoszony konkurs dla dzieci Beneficjentów działania 8.3 (Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Lubień) pod tytułem: „Otwarci na świat – Internet w naszym domu. Rysunek komputerowy wykonany przez dzieci z rodzin – beneficjentów Działania 8.3 PO IG”. Uczestnicy konkursu powinni przesłać droga elektroniczną zgłoszenie konkursowe oraz plik graficzny w terminie do 24 listopada 2013 roku do godziny 16:00 na adres e-mail: mariusz.dabrowski@mac.gov.pl lub przemyslaw.kalinowski@mac.gov.pl.

W konkursie mogą wziąć udział dzieci w wieku 7 – 12 lat z rodzin, które otrzymały dofinansowanie do komputera i dostęp do Internetu, uczestniczące w projekcie realizowanym w ramach Działania 8.3 PO IG, zgłoszone do konkursu przez opiekuna. Przedmiotem konkursu mają być prace graficzne przygotowane przez dzieci, nawiązujące tematyką ogólnie do Działania 8.3 PO IG, a przede wszystkim do korzyści jakie przyniosło ono rodzicom zaangażowanym w projekt. Szczegółowe informacje znaleźć można pod adresem: www.mac.gov.pl/dzialania/konkursy-podsumowujace-wdrazanie-dzialania-8-3-po-ig.21.03.2013

Informacje dotyczące dalszego przebiegu i relizacji projektu

Koordynator projektu informuje, iż po przeprowadzeniu przetargu na "Dostarczenie usług dostępu do Internetu na potrzeby projektu Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Lubień" dla 68 gospodarstw domowych wyłoniono firmę „NETMAR” Mariusz Wątor z Pcimia, z którą Gmina Lubień podpisała umowę na okres 2 lat.

Usługę wsparcia technicznego i serwisowego czyli tzw. „Pogotowia komputerowego” zapewni firma „RABAKOM” Ireneusz Klimas z Krakowa, wyłoniona w drodze zapytania ofertowego, z którą Gmina Lubień podpisała umowę również na okres 2 lat.

Po tym okresie zostanie przeprowadzony kolejny przetarg na dostarczenie usługi dostępu do Internetu oraz zapytanie ofertowe na usługę wsparcia technicznego i serwisowego o czym na bieżąco będziemy informować zainteresowanych.

Koordynator projektu21.03.2013

Artykuł w Gazecie Myślenickiej

Informacja dotycząca dalszego przebiegu i realizacji projektu pn.: „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Lubień” ukazała się 14 marca 2013r. w Gazecie Myślenickiej.

Artykuł dostępny po kliknięciu obrazka obok.

Koordynator projektu

Skan Artykułu z Gazety Myślenickiej


04.01.2013

Zmiana koordynatora projektu

Z dniem 1 stycznia 2013 roku nastąpiła zmiana koordynatora projektu pn. „Przeciwdziałanie Wykluczeniu Cyfrowemu eInclusion w Gminie Lubień”. Sprawującego dotychczas tę funkcję Mateusza Łabuza zastąpił Wiesław Sobczak.

Serdecznie dziękujemy dotychczasowemu koordynatorowi za sumienne i staranne wykonywanie swoich obowiązków.

Kontakt z koordynatorem możliwy jest za pośrednictwem poczty email: wykluczenie.cyfrowe@lubien.pl oraz telefonicznie pod nr 694 846 169.09.11.2012

Ogłoszenie o spotkaniu z beneficjentami

W dniu 16 listopada 2012 roku odbędą się spotkania koordynatora projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Lubień” z beneficjentami programu z Tenczyna i Krzeczowa. Podczas nich otrzymają Państwo do wypełnienia anonimowe ankiety, w których oceniane będą efektywność i sprawność przeprowadzenia projektu. Odbędzie się również dyskusja na temat dotychczasowego funkcjonowania programu. Poniżej harmonogram spotkań:

Tenczyn – 16 listopada, godz. 14.00, budynek Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Tenczynie, sala numer 5.
Krzeczów – 16 listopada, godz. 15.30, budynek Zespołu Szkół im. Świętej Jadwigi Królowej w Krzeczowie, sala numer 1.

Zapraszamy i prosimy o liczne przybycie.31.10.2012

Spotkanie z beneficjentami

W dniu 26 października 2012 roku o godzinie 15.00 odbyło się spotkanie koordynatora projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Lubień” z beneficjentami programu. Na zaproszenie osób kierujących projektem do Urzędu Gminy przybyli reprezentanci gospodarstw domowych biorących udział w działaniach. Na miejscu wysłuchali oni krótkiego przemówienia koordynatora Mateusza Łabuza, który omówił bieżące sprawy, koncentrując się na aspektach technicznych i funkcjonalnych. Beneficjenci zostali szczegółowo poinformowani o niedawnych pracach informatyków, a także otrzymali wytyczne dotyczące zgłaszania ewentualnych usterek. Następnie każdy z zaproszonych otrzymał specjalnie przygotowaną ankietę, w której oceniał działanie osób zajmujących się obsługą projektu, a także sam projekt. Jednocześnie prowadzona była swobodna dyskusja obejmująca praktyczne aspekty funkcjonowania programu. Część beneficjentów przekazała szereg cennych uwag, które powinny przyczynić się do zwiększenia efektywności i wydajności działań objętych programem.

Cieszyć może frekwencja uczestników projektu, którzy licznie przybyli do Sali Obrad Urzędu Gminy. Opinie ankietowanych zostaną wykorzystane w dalszych pracach koordynatora oraz jego współpracowników.

Kolejne spotkania z beneficjentami odbędą się na terenie Tenczyna, Krzeczowa i Skomielnej Białej, o czym informować będziemy za pośrednictwem strony internetowej Gminy Lubień.

Dziękujemy wszystkim za przybycie i uzupełnienie ankiet. Zbiorcze wyniki zostaną opublikowane w zakładce „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Lubień” na urzędowej stronie internetowej.22.10.2012

Spotkanie mieszkańców Lubnia dotyczące przebiegu i realizacji projektu pn.: "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Lubień".

Spotkanie mieszkańców Lubnia dotyczące przebiegu i realizacji projektu pn.: ,,Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Lubień''


05.10.2012

Usterki w działaniu komputerów i Internetu

Szanowni Państwo, w niedawnym czasie na terenie Tenczyna i Lubnia wystąpiły zgłoszenia usterek w działaniu sieci Internet. Informujemy, iż problemy zostały rozwiązane przez informatyków pracujących w tzw. „Pogotowiu technicznym”. Pojawiające się błędy były wynikiem usterek sprzętowych. Po skontaktowaniu się z producentem komputerów przekazanych w ramach projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Lubień” udało się ustalić odpowiedni sposób działania, z którego aktualnie korzystają informatycy.

Jednocześnie przepraszamy za wszelkie braki i niedociągnięcia i dziękujemy za wyrozumiałość i aktywną współpracę w wykrywaniu i usuwaniu usterek.30.09.2012

Raport koordynatora projektu

Raport koordynatora projektu
„Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Lubień”
za okres sierpień-wrzesień 2012 roku

Kolejne dwa miesiące funkcjonowania projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Lubień” związane były z szeregiem nowych działań podjętych w celu uzupełnienia braków programowych bądź też zwiększenia efektywności i wydajności projektu. Praca koordynatora związana była przede wszystkim ze sprawą uzupełnienia licencji firmy Microsoft Windows oraz pojawiającymi się na terenie Lubnia i Tenczyna chwilowymi usterkami związanymi z brakiem dostępu do sieci Internet.

Koordynator pozostał w stałym kontakcie z przedstawicielstwem firmy Unizeto, która odpowiada za dostarczenie oprogramowania Microsoft w ramach realizowanego w Gminie Lubień projektu współfinansowanego ze środków unijnych. Udało się poczynić niezbędne ustalenia związane z obowiązkowym zakupem dodatkowych licencji dla 68 komputerów przekazanych beneficjentom. Sporządzona została również wstępna wycena ewentualnych zmian, której wyniki zostały przesłane do Władzy Wdrażającej Programy Europejskie celem zaakceptowania nowych wydatków i pozyskania odpowiedniego dofinansowania. Odpowiednie pismo zostało przesłane 28 września 2012 roku. Odpowiedź WWPE analizowana będzie w kolejnym dwumiesięcznym raporcie za okres październik-listopad 2012 roku.

Usterki pojawiające się na terenie Gminy Lubień w miejscowościach Tenczyn i Lubień zostały opisane w komunikacie internetowym z dnia 1 września 2012 roku. Warto jednak podkreślić, iż dzięki sprawności „Pogotowia technicznego” oraz współpracy koordynatora z informatykami udało się ustalić charakter błędu oraz znaleźć odpowiednie rozwiązanie. W tym celu koordynator kontaktował się telefonicznie z centrum obsługi firmy Dell, producenta komputerów.

We wrześniu opracowane zostały również schematy ankiet skierowanych do beneficjentów projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Lubień”. Ich teks opublikowany zostanie na stronie internetowej Gminy Lubień. Ankiety wypełniane będą w październiku i listopadzie podczas spotkań z reprezentantami gospodarstw domowych. Planowane są cztery spotkania, oddzielne dla każdej z miejscowości objętych programem. Ankietowani pytani będą o ogólne wrażenia dotyczące działania, funkcjonalności, efektywności i wydajności realizowanego projektu. Ich ocenie podlegać będą jakość przekazanego sprzętu, efektywność działań osób zaangażowanych w działanie projektu, w tym koordynatora, Urzędu Gminy, „Pogotowia technicznego”, a także niezawodność sprzętu teleinformatycznego. W dalszej części ankiety beneficjenci określą zakres wykorzystania przekazanego sprzętu komputerowego oraz dostępu do sieci Internet.

Koordynator odbył również szereg rozmów z beneficjentami projektu, których celem było uzyskanie informacji na temat praktycznego wykorzystania sprzętu teleinformatycznego oraz nadzór nad działalnością firm współpracujących z Urzędem Gminy w realizacji programu. Ewaluacji podlegały działania „Pogotowia technicznego” organizowanego przez firmę Rabakom oraz stabilność sieci Internet administrowanej przez firmę Netmar. Bieżąca kontrola nie wykazała usterek.

Koordynator projektu „eInclusion”31.07.2012

Raport koordynatora projektu

„Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu eIclusion”
za okres czerwca i lipca 2012 roku

Z dniem 1 czerwca 2012 roku objąłem obowiązki koordynatora gminnego projektu współfinansowanego ze środków unijnych „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu eInclusion”. Pierwszy okres działalności w charakterze koordynatora poświęcony został na zapoznanie się z głównymi założeniami i celami realizowanego w Gminie Lubień programu oraz przejęcie obowiązków od dotychczasowego koordynatora Pana Tomasza Studzińskiego. Wraz z przekazaniem odpowiedniej dokumentacji oraz informacji dotyczących dwóch lat działalności projektu podjąłem się szeregu działań wpisujących się w zakres zadań promocyjnych, informacyjnych oraz nadzorczych.

Jednym z pierwszych dokumentów sygnowanych podpisem nowego koordynatora było sprawozdanie ze szkolenia przeprowadzonego w maju bieżącego roku. Działania te objęły osiem gospodarstw, które dołączyły do projektu w toku jego trwania. Nowi beneficjenci przeszli odpowiednie przeszkolenie merytoryczne z zakresu prawnych aspektów korzystania z programu, a także korzystania z przekazanego im sprzętu. Zajęcia skończyły się krótkim testem wiedzy i umiejętności, który udało się zdać każdemu z beneficjentów. Materiały ze szkoleń zostały udostępnione na stronie internetowej Gminy Lubień, gdzie w czerwcu, przy współpracy z Panem Wiesławem Sobczakiem, utworzony został specjalny dział poświęcony realizacji projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu eInclusion” w Gminie Lubień. Stworzenie odpowiedniej bazy danych zawierającej aktualizowane na bieżąco informacje było inicjatywą nowego koordynatora wpisującą się w strategię promocji całości programu. Udostępniane materiały są również ważnym elementem informacyjnym, umożliwiając odwiedzającym wyodrębniony dział zapoznanie się z priorytetami i strategią działania w ramach „eInclusion” oraz programu Innowacyjna Gospodarka finansowanego ze środków unijnych.

W czwartek 21 czerwca 2012 roku w „Gazecie Myślenickiej” ukazało się ogłoszenie koordynatora dotyczące funkcjonowania projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu eIclusion w Gminie Lubień”. Notka miała charakter informacyjny i promocyjny, przekazując podstawowe dane związane z finansowaniem, organizacją i przebiegiem programu. Ukazanie się tekstu związane jest z możliwością wykorzystania środków przydzielonych na zadania promocyjne i marketingowe. W omawianym okresie Gmina Lubień wnioskowała o zmianę podziału rzeczonych środków – wniosek został rozpatrzony pozytywnie, co pozwala na częstsze i bardziej wydatne promowanie programu realizowanego na terenie gminy.

Koordynator kontaktował się również z osobami związanymi z obsługą techniczną projektu, nadzorując działalność pogotowia technicznego organizowanego przez firmę RABAKOM. Działalność wsparcia technicznego ocenić należy pozytywnie. Prowadzone cyklicznie kontrole informatyków umożliwiają wyłapanie usterek, najczęściej związanych z wadliwym działaniem oprogramowania. W czerwcu i lipcu właściwie nie było zgłoszeń wadliwego działania tzw. Hardware, co pokazuje, iż zarówno konserwacja sprzętu, jak i jego utrzymanie stoją na wysokim poziomie. Drobniejsze usterki obejmowały przykładowo brak dźwięku związany z brakiem odpowiednich sterowników czy też wadliwe ustawienia oprogramowania spowodowane przypadkową zmianą preferencji.

Beneficjenci zostali również poinformowani o zmianie koordynatora. W specjalnie przygotowanych listach, które dostarczono albo drogą pocztową, albo osobiście uzyskali dane nowego koordynatora wraz z adresem mailowym i numerem telefonu, co w oczywisty sposób ułatwia ewentualny kontakt i konsultacje.

W rzeczonym okresie koordynator pracował również nad kwestiami licencji firmy Microsoft. Sprawa jest aktualnie w toku i prowadzona jest przy współpracy z firmą Unizeto Technologies. Wydaje się jednak, iż wymagania licencyjne firmy Microsoft obejmą również 68 beneficjentów programu „eInclusion” w Gminie Lubień, co wiąże się w zakupem dodatkowych licencji. Sprawa ta powinna zostać wyjaśniona w sierpniu bieżącego roku.

Koordynator projektu „eInclusion”22.06.2012

Sprawozdanie ze szkolenia

W dniach 9-29 maja 2012 roku w pracowni komputerowej Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Teczynie odbyło się szkolenie uczestników objętych programem „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Lubień. W związku z rozszerzeniem liczby beneficjentów do 68 gospodarstw niezbędne okazało się zrealizowanie kursu obejmującego zarówno teoretyczne jak i praktyczne aspekty korzystania z projektu „eInclusion”.

Uczestnicy szkoli wzięli udział w 30-godzinnym kursie, podczas którego mieli okazję zapoznać się z prawnymi elementami projektu. Szkolili również wiedzę i praktyczne umiejętności związane z obsługą przekazanego im sprzętu teleinformatycznego. Po odbyciu 30 godzin szkolenia każdy z beneficjentów przystąpił do testu sprawdzającego wiedzę, kwalifikacje i umiejętności. Wszyscy pomyślnie przeszli egzamin i otrzymali certyfikat ukończenia kursu. Mamy nadzieję, iż nabyte umiejętności będą procentować w okresie użytkowania sprzętu przekazanego przez Gminę Lubień.22.06.2012

Ogłoszenie w „Gazecie Myślenickiej”

W czwartek 21 czerwca 2012 roku w „Gazecie Myślenickiej” ukazało się ogłoszenie koordynatora dotyczące funkcjonowania projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu eIclusion w Gminie Lubień”. Notka ma charakter informacyjny i promocyjny, przekazując podstawowe dane związane z finansowaniem, organizacją i przebiegiem programu. Ogłoszenie prezentujemy na zamieszczonej grafice.12.06.2012

Ogłoszenie

Koordynator projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu eIclusion w Gminie Lubień” pragnie poinformować o rozszerzeniu liczby beneficjentów programu, którzy uzyskali wsparcie w ramach prowadzonego na terenie gminy projektu, o kolejnych osiem gospodarstw. Domostwa zostały wyposażone w sprzęt komputerowy wysokiej jakości, a także stały dostęp do sieci Internet. W maju rozpoczęto szkolenia, które objęły użytkowników ośmiu wzmiankowanych gospodarstw. Podczas warsztatów beneficjenci zostali zapoznani z założeniami programu oraz przeszli przeszkolenie w zakresie użytkowania sprzętu informatycznego.

Jednocześnie cyklicznie prowadzone kontrole funkcjonowania programu w terenie nie wykazały większych usterek. Beneficjenci korzystają z przekazanego im sprzętu w sposób właściwy z założeniami projektu, ochoczo wykorzystując szeroki dostęp do sieci Internet. Prowadzone statystyki nie wskazują na braki na poziomie przekazywanego przez firmę NETMAR sygnału, którego regularność szacowana jest na 100%.

Projekt przebiega zgodnie z założeniami programowymi i w opinii Koordynatora znakomicie wpisuje się w strategię wyrównywania szans na terenie Gminy Lubień. Przedsięwzięcie współfinansowane ze środków unijnych jest świetną okazją nie tylko do udostępnienia technologii beneficjentom spełniającym określone kryteria, ale i do podniesienia ogólnego poziomu świadomości informatycznej w Gminie Lubień.01.06.2012

Zmiana koordynatora projektu

Z dniem 1 czerwca 2012 roku nastąpiła zmiana koordynatora projektu „Przeciwdziałanie Wykluczeniu Cyfrowemu eInclusion w Gminie Lubień”. Sprawującego dotychczas tę funkcję Tomasza Studzińskiego zastąpił Mateusz Łabuz.

Nowy koordynator pracować będzie do końca 2012 roku. Projekt kontynuowany będzie także w kolejnych latach, jednakże nadzór nad jego wykonaniem oparty będzie na innych zasadach.

Kontakt z koordynatorem możliwy jest za pośrednictwem poczty mailowej; mateuszlabuz@gmail.com oraz telefonicznie 508-291-950.Podstawowe informacje

Od 1 kwietnia 2010 roku w Gminie Lubień prowadzony jest projekt „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu eIclusion”. Aktualnie obejmuje on 68 gospodarstw, z czego 8 zostało dołączonych w maju 2012 roku. Projekt współfinansowany jest ze środków, a jego całkowity koszt obejmuje blisko 536 tys. złotych, z czego aż 456 tys. przekazanych zostało z Funduszy Europejskich w ramach programu Innowacyjna Gospodarka zainicjowanego rozporządzeniem Rady Ministrów z 30 października 2007 roku.

Głównym założeniem projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu eIclusion w Gminie Lubień” jest zmniejszenie dysproporcji w zakresie dostępu do urządzeń informatycznych oraz sieci Internet. 68 gospodarstw spełniających określone kryteria dochodowe zostało wyposażonych w nowoczesny sprzęt informatyczny. Do każdego z beneficjentów dostarczono stały dostęp do sieci Internet. Beneficjenci korzystający z przekazanych im urządzeń odbyli niezbędne szkolenia umożliwiające im zapoznanie się z założeniami projektu oraz przyswojenie wiedzy koniecznej do korzystania z otrzymanego sprzętu. Obok stałego monitoringu funkcjonowania programu prowadzone są działania techniczne w zakresie konserwacji i napraw sprzętu oraz dostarczania sygnału sieci Internet. Na mocy umów podpisanych z Urzędem Gminy w Lubniu firma RABAKOM prowadzi wsparcie serwisowe i techniczne, tworząc swego rodzaju „pogotowie komputerowe”. Dostęp do sieci Internet, generowanie bieżących statystyk oraz dostęp do panelu klienta zapewnia firma NETMAR. Pierwszy etap projektu realizowany będzie do 31 grudnia 2012 roku. Po tym okresie urządzenia zostaną przekazane beneficjentom, a ciężar finansowania dalszej działalności w ramach „Przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu eIclusion w Gminie Lubień” zostanie przeniesiony bezpośrednio na Gminę Lubień. Zakończenie projektu nastąpi z końcem 2017 roku.do góry


Baner przedstawia biało czerwoną flagę
Baner przedstawia biało czerwoną flagę
Napis Ochrona danych osobowych
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Baner przedstawia sowę i napis portal interesanta
baner statystyki covid-19
Mobilny system informacji Gminy Lubień
baner konsultacje społeczne
baner budowa drogi s-7
baner wybory
baner Powszechny Spis Rolny 2020
baner karta dużej rodziny
Baner 300+
Baner jakosci powietrza
Baner przedstawiający różnokolorowe pojemniki na śmieci
Baner przedstawiający zbiornik bezodpływowy
Baner przedstawiający jelenia i dzika
Baner przedstawiający kombajn w zbożu
baner
baner

Baner informacyjny
Baner informacyjny
Baner informacyjny
Baner informacyjny
Baner informacyjny
Baner informacyjny
Baner informacyjny
Baner informacyjny
Baner informacyjny
Baner informacyjny

Baner informacyjny Baner informacyjnyStrona założona 12 lipca 2008

statystyka

Copyright © 2008 by Witold Augustyński /BiTiS/. All Rights Reserved. Strona wygenerowana w ciągu: 0.001 s.